Kuntatekniikka

Resultatområdet för kommunteknik svarar för att planera, bygga/låta bygga och underhålla trafikleder, allmänna områden och grönområden samt  vattenförsörjningen och begravningsplatsen.  Maskindepån har hand om stadens maskinpark och tillhandahåller reparationstjänster.

Kundparkering

Parkeringsplatser för kunder finns längs Elevhemsvägen. Portarna vid Elevhemsvägen och Södra Mossavägen stängs fredagar klockan 13.45.

Underhåll

Om du har respons om underhåll ska du skicka e-post till kunnossapito@kauniainen.fi.

Tjänstetid för underhållsenheten må-to kl. 7-15.30, fr kl. 7-13.45.

Kontakta oss

Jarkko Riipinen

Kommunteknikchef
Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik

Mirka Lappi

Byråsekreterare
Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik

Anna Ahtila

Projektingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik

Stefan Tammilehto

Kommunteknikens projektansvarige
Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik

Minna Aavalehto

Underhållsträdgårdsmästare
Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik

Elina Keränen

Kuntatekniikkainsinööri
Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik

Emmi Silvennoinen

Stadsträdgårdsmästare
Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik

Antti Artimo

Kommunteknikmästare / uppehåll av allmänna områden och fordon
Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik

Veli Keski-Kohtamäki

Underhållsmästare
Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik