Familjen rekommenderas att lämna in en anhållan om plats inom småbarnspedagogiken genast då det börjar verka sannolikt att barnet kommer att flytta till Grankulla. Det går alltid att annullera ansökan per telefon eller e-post om planerna ändras. Om familjen i samband med ansökan meddelar sin blivande adress i Grankulla samt en uppskattning om flyttdatumet, behandlas ansökan som Grankullabo från och med flyttdatumet.

Ansvaret för utbildningen ligger alltid hos den kommun där eleven är skriven. Om ditt barn går i skola ska ni anmäla flytten till barnets nuvarande skola. Kontakta också den skola i Grankulla, där ni vill att barnet ska fortsätta sin skolgång. Vårdnadshavarna ska dessutom kontakta bildningen i Grankulla.

Om eleven vill fortsätta sin skolgång i den tidigare hemkommunen ska vårdnadshavarna kontakta bildningen i den kommunen. Vårdnadshavarna ska också meddela bildningen i Grankulla om saken. Kommunen fattar beslut om sekundär elevantagning.

Om ni bor i en annan kommun än Grankulla, men önskar få en skolplats i Grankulla för ert barn, så ska platsen sökas via den sekundära elevantagningen. Undervisningschefen fattar beslut om antagning av elever som är bosatta i andra kommuner. Elever som är bosatta i en annan kommun ersätts inte för skolresor, dvs. vårdnadshavarna eller elevens boendekommun ska stå för skolresornas kostnader.

Grankulla kontrollerar regelbundet elevernas boendekommuner.

Ansökan om skolplats för elev från annan kommun

Kontaktuppgifter