Markanvändningsenheten svarar för Grankulla stads planläggning, fastighetsbildning, markpolitik, upprätthållande av kartor och geografisk information samt mätningstjänster. Markanvändningsenheten beslutar också om tillfälliga arrende- och markanvändningstillstånd samt uthyrning av torgplatser. Stadens fastighetsingenjör är å tjänstens vägnar också köpvittne vid bestyrkandet av fastighetsköp.

Kundbetjäning

Markanvändningsenheten finns på 2:a våningen i Grankulla stadshus. Kundbetjäningen har öppet må–fr 9.00–15.00, besöksadressen är Grankullavägen 10 och postadressen PB 52, 02701 Grankulla.

Hos kundbetjäningen kan man beställa kartutdrag, digitalt kartmaterial, uppgifter om fixpunkter, fastighetsregisterutdrag samt lagfarts- och gravationsbevis.

Kontakta oss

Virpi Mulari

Markanvändningssekreterare
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning

Minna Penttinen

Markanvändningschef
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning