Stadsbanan i Esbo (EsKa) är ett gemensamt projekt för Trafikledsverket, Esbo och Grankulla. Projektet går ut på att bygga ett nytt spårpar mellan Alberga och Köklax.

De två tilläggspåren ger fjärrtrafiken och den lokala snabba pendeltrafiken egna spår. Utvecklingen av järnvägen hjälper staden på vägen mot en utsläppsfri framtid.

Under byggandet av stadsbanan (tågbanan) förbättras och utvecklas också stationerna och stationsområdena. Förutom dessa innehåller projektet också mindre separata projekt, såsom Kustbanan för gång- och cykeltrafik samt trafikrondellen vid Posttorget.

Byggandet av stadsbanan i Grankulla

I Grankulla har entreprenaden börjat under vårvintern 2024 på både områdesentreprenaden 2 och 3. Arbetena har börjat i mars med förberedande åtgärder. Förutom banbygget utförs krävande grundbyggnadsarbeten både för broar och stationerna.

Som entreprenörer fungerar arbetssamföretaget TYL LEKA (NRC och YIT) på områdesentreprenaden 2 (AU2) och Destia på områdesentreprenaden 3 (AU3). Stora delprojekt i Grankullas områdesentreprenader 2 & 3 är:

  • Fasanstigens tunnel som byggs om och görs bredare
  • Grankulla station och Tunnelvägens tunnel
  • Flyttandet av Bolagsvägens tunnel
  • Stationsarbetet i Björkgård

Responskanal finns på Trafikledsverkets sidor, en blankett nere på sidan.

Trafikavbrott på kustbanan och tillfälliga trafikarrangemang

Under byggnadsskedet kommer spårtrafiken att vara avständ flera gånger. Det första stora avbrottet är efter midsommaren 2024, då tågtrafiken är avstängd i fem veckor. Buss- och biltrafiken styrs via omvägar i Grankulla centrum. HRT ersätter tågturer med bussförbindelser.

I Björkgård ändras trafikarrangemangen från och med maj 2024, då fordonstrafiken styrs av trafikljus i båda ändarna av Bredaporten. Gång- och cykelvägen under bangården växlar mellan den östra och västra sidan av Bredaporten, beroende på vilken fas arbetet befinner sig i. Gångvägen längs med banan mellan Björkgårds järnvägsstation och Brandkårsgränden stängs från och med april.

För att genomföra det nya spårparet byggs en ny järnvägsbro och ett grundvattentråg vid gångtunneln mellan Bolagsvägen och Brandkårsgränden. På grund av detta kommer gång- och cykeltrafikens rutter vid området ändras från och med april.

Kamera vid Posttorgets trafikrondell

Kamerans dataskyddsbeskrivning finns att få från staden. Tjänsten möjliggörs av Raksakamera.fi