På den här sidan hittar du information om arbeten som orsakar buller i samband med stadsbanan. Genom att klicka på rubrikerna nedan får du upp informationen.

Pålningsarbete på banavsnittet mellan Björkgård och Grankulla från och med 5.5

Pålningsarbete på banavsnittet mellan Björkgård och Grankulla station från och med 5.5

Vid Ymmerstaområdet, på banavsnittet mellan Björkgård och Grankulla station, utförs pålningsarbete vid banavbrotten som nattarbete. På området utförs pålningsarbete då tågtrafiken är avbruten enligt följande tidtabell:

  • sö 5.5 kl. 7.00 – må 6.5 kl. 4.00.
  • tors (Kristi himmelsfärdsdag) 9.5 kl. 7.00–18.00.
  • sö 19.5 kl. 7.00 – må 20.5 kl. 4.00.
  • sö 26.5 kl. 7.00 – må 27.5 kl. 4.00.

Förutom ovanstående tider kommer pålning och spontning också genomföras i maj-juni må–fre kl. 7.00–18.00. Man kommer att utföra pålning och spontning i området, samt borrning av pålar vid Bolagsvägens gångtunnel, under det fem veckor långa banavbrottet 24.6–28.7. Under banavbrottet görs arbetet må–sö kl. 7.00–22.00. Pålning görs också under augusti-december må-fre kl. 7.00–18.00.

Du kan läsa mer om de ändrade gång- och cykelrutterna här.

Pålningsarbete vid Björkgård station från och med 5.5

Pålningsarbete vid Björkgård station från och med 5.5

Vid Björkgård station utförs pålningsarbete som nattarbete i maj under banavbrottet. På området utförs pålningsarbetet då tågtrafiken är avbruten:

  • sö 5.5 kl. 7.00 – må 6.5 kl. 4.00.
  • tors (Kristi himmelsfärdsdag) 9.5 kl. 7.00–18.00.

På området utförs kantbalkens rivningsarbete, vilket också orsakar buller:

  • sö 19.5 kl. 7.00 – må 20.5 kl. 4.00.
  • sö 26.5 kl. 7.00 – må 27.5 kl. 4.00.

Vid banavbrotten i maj, i maj-juni må–fre kl. 7.00–18.00, och under det fem långa banavbrottet 24.6–28.7, kommer även pålning av bropålar att göras i området må–fre kl. 7.00–18.00.

Arbete som orsakar buller 19–20.5 och 26–27.5 vid Grankulla station