Problem med den psykiska hälsan eller missbruk är de största utmaningarna för invånarnas välbefinnande och hälsa i Grankulla. Det är befogat att granska förebyggande psykisk hälsovård och förebyggande missbrukarvård jämsides, eftersom det bakom båda fenomenen finns samma skydds- och riskfaktorer. Missbruk och psykiska symtom och störningar kan även fungera som riskfaktorer för varandra.