Kulturell välfärd innebär individuell eller samhällelig upplevelse av att kultur och konst ökar välbefinnandet eller har ett samband med det. Konst och kultur är en del av ett gott liv, de bidrar till såväl övergripande hälsa och välmående som livslångt lärande. Alla har rätt att ta del av kultur.

Kulturell välfärd baserar sig på sinnet för skönhet, förmågan att fantisera och den moraliska fantasin som finns inom varje människa. 

Kulturell välfärd är ett sätt att se på syftet med att ordna kultur- och fostringstjänster, social- och hälsovårdstjänster och välfärdstjänster. Kommuner, organisationer och företag kan i sin verksamhet fundera på hur tjänsterna som de producerar utnyttjar möjligheter till kultur och konst samt hur det multiprofessionella samarbetet som hör samman med det här arbetet främjar gemenskap, övergripande välmående och hälsa.