Thurmansplatsen 6,
02700 Grankulla

Grankulla stads Galleri finns i stadens bibliotek. Det ljusa och rymliga utrymmet är en ideal plats för konstutställningar, särskilt för bildkonst och fotokonst.

Galleriets öppettider är samma som bibliotekets servicetider.

Galleriet är kostnadsfritt att besöka, öppet för alla åldrar och tillgängligt. Grankulla kulturtjänster ansvarar för Galleriets verksamhet.

Galleriets utställningar hittas nedanför denna sida.

Ordna utställning

Det är möjligt att hyra Galleriet för en utställning i minst en veckas tid. Vi rekommenderar att arrangören besöker galleriet innan uppställningsdagen. Detta hjälper till att få en uppfattning om hur många konstverk som kan visas och hur de bäst passar in i utrymmet.

Pris

Normalpris100 € / vecka
Rabatterat pris50 € / vecka
Rabatterat pris: Föreningar vars verksamhet riktar sig mot barn och unga,.

Uppbygnad av utställning

Upphängningsmaterial samt en stege är tillgängliga via bibliotekets kundtjänst. Utställningen uppbyggs och nedbyggs under Galleriets öppettider och bokningen. Det finns en konstskena för upphängning. Informationslappar kan placeras under varje konstverk, med information som konstverkets namn, årtal, konstnärens namn och materialval.

Uppbyggnad och nedbyggnad av utställningen är på arrangörens ansvar.

Fotograf: Niklas Montonen

Upphängning

Det finns två olika upphängningskrokar: STAS Smartspring på en perlontråd med patenterad STAS Cobra, som stöder upp till 4 kg vikt per tråd (mindre krok). STAS Zipper på en perlontråd med patenterad STAS Cobra, som stöder upp till 15 kg vikt per tråd.

I Galleriet finns ett flyttbart bord, ett fast bord och stolar. Utställningens arrangör kan ta med egna möbler för utställningen på eget ansvar. Dessa möbler måste också tas bort i samband med att utställningen nedbyggs.

STAS zipper
STAS smartspring

Försäljning av konst i utställningen

Arrangören av utställningen är själv ansvarig för försäljningen av sin konst om hen vill sälja konstverk. Kultur- och/eller bibliotekstjänsterna ansvarar inte för någon form av försäljning åt arrangören. Med andra ord måste arrangören själv organisera försäljningen om hen vill sälja konst eller till exempel kort, så att det inte medför extra arbete för biblioteket eller kulturtjänsterna. All ekonomisk transaktion bör ske direkt mellan arrangören och köparen.

Vernissage

Utställningens arrangör får ordna vernissage och andra evenemang. Dessa bör äga rum inom Galleriets och bibliotekets kundtjänst öppettider. Under vernissage med inbjudan är det möjligt att servera välkomstdrinkar med alkohol. På öppna vernissage eller evenemang skall serveringen vara alkoholfri. Evenemangets arrangör ansvarar själv för att skicka inbjudningar till vernissage och evenemang. Det finns inga kärl eller bordsdukar tillgängliga i Galleriet.

Marknadsföring av utställningen

Utställningen arrangör ansvarar för marknadsföringen av utställningen, t.ex. affischer eller notis i Kaunis Grani.
Grankulla stads kulturtjänster kan lyfta upp utställningen i stadens evenemangskalender. Vid detta fall skall arrangören skicka information och bilder till kulturtjänsterna.

Vi behöver dessa uppgifter på finska, svenska och engelska.

 • Utställningens namn
 • Konstnären / gruppens namn
 • Utställningens datum
 • Presentationstext av utställningen och konsten
 • Presentationstext om konstnären / gruppen
 • Affisch för utställningen i A4, png, jpg eller pdf.
  • Omslagsbild 918 x 480 pixel, png eller jpg.
  • Instagram post 1080 x 1080 pixel, png eller jpg.
  • Stadens infotv 1080 x 1920 pixel, jpg eller png.

Övriga evenemang i Galleriet

Biblioteket kan sporadiskt arrangera evenemang i galleriutrymmet. Evenemangen äger främst rum på morgon- och kvällstid. Under dessa tider är galleriutrymmet tillfälligt reserverat för bibliotekets användning, och det kan vara möjligt att man inte kan besöka utställningen. Tidpunkter som är reserverade för biblioteket meddelas i förväg. I Galleriet finns bibliotekets evenemangskalender.

Information, utställningar och reserveringar

Gisela Montonen

Kultur- och kommunikationsplanerare
Organisation
Bildning – Kulturväsendet