Grankulla stads Galleri verkar i stadsbibliotekets utrymmen, Thurmansplatsen 6.

Galleriets öppettider är samma som bibliotekets servicetider.

Galleriet är gratis att besöka, öppet för alla åldrar och tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Grankulla stads kulturtjänster ansvarar för galleriets verksamhet.

Galleriets utställningar

Aktuell utställning

Inside/Outside the Box III

3.-26.5.2023 Heidi Von Wright

Kommande utställningar

H var här

30.5– 17.6.2023 Helena & Harri Perhonen

fotoutställning 30.5-17.6.2023. Grankulla stadsgalleri.

Läs mer i Galleriets broschyr för information om att ställa ut i Galleriet

Information, utställningar och reserveringar

Gisela Montonen

Kultur- och kommunikationsplanerare
Organisation
Bildning – Kulturväsendet