Medborgarinstitutet

Norra Mossavägen 5 A
tfn 09 5056 274
petra@kauniainen.fi
www.kauniainen.fi/kansalaisopisto

Grankulla konstskola

Västra skolstigen 3 II vån.
tfn 040 521 3036
granikuvis@granikuvis.fi
www.granikuvis.fi

Grundad år 1978.
Skolan ger målinriktad konstundervisning enligt lagen om grundundervisning i konst.

Grankulla musikinstitut

Valmogränden 3
tfn 09 5404 440
fax 09 5404 4444
kanslia@kaumo.fi
www.kaumo.fi

Grankulla musikinstitut utövar solistisk instrumentundervisning för barn och unga. Undervisningen bygger på klassisk musik och kompletteras av vidlyftig kör-, orkester- och ensembleverksamhet. Musikinstitutet erbjuder möjlighet till utbildning under ledning av kompetenta lärare både för dem som har musik som hobby och för dem som förbereder sig för yrkesstudier.

Finska Bibelinstitutet (Suomen Raamattuopisto)

Helsingforsvägen 10
tfn 09 5123 910
fax 09 5052 950
info@sro.fi
www.sro.fi

Finska Bibelinstitutet i Grankulla är en läroinrättning som verkar inom den lutherska kyrkan och ägs av en självständig stiftelse. Bibelinstitutets kurser och evenemang är öppna för alla. Vid sidan av studier erbjuds möjlighet till rekreation, tystnad och enskild själavård.

Arbetarakademin

Gamla Åbovägen 14
tfn 09 5404 240
fax 09 5404 2444
toimisto@akatemia.org
www.akatemia.org

Arbetarakademin ger allmänbildande och samhällelig utbildning på olika studielinjer.

Humak

Humanistisk yrkeshögskola
Gamla Åbovägen 14, FI-02700 Kauniainen
tfn +358(0)207621215
www.humak.fi