Grankullas vapen och texten "Kauniaisten kaupunki", "Grankulla stad".

Grankulla är en av de fyra städerna i huvudstadsregionen. Staden ligger 15 km väster om Helsingfors och är omgiven av grannstaden Esbo. Karakteristiskt för Grankulla är att staden genom åren har bevarat både villabebyggelse och sin trädgårdsstadsmiljö. Stadsbilden domineras ännu idag av småhusbebyggelse och närheten till naturen. Grankulla är och vill också i framtiden vara en modern, liten och trivsam trädgårdsstad.

Vi satsar på invånarnas trivsel och ett mångsidigt serviceutbud för alla åldrar. På fritiden finns det många olika alternativ att välja bland: idrott och motion, kursverksamhet, konserter och utställningar, bara för att nämna några.

Grankulla stads historia sträcker sig till år 1906. Då bildades ett aktiebolag med uppgift att sälja villatomter. Mönstret känns igen från sekelskiftets villaförstäder bl.a. i Stockholm, där Grankullas vänort Danderyd uppstod på samma sätt. Barrskog och tallmoar sågs som en hälsosam omgivning att bo i och det kunde Grankulla erbjuda. Dessutom fanns det en direkt tågförbindelse till huvudstaden Helsingfors. Kustbanan hade öppnats år 1903. Redan år 1907 fanns en skola på orten, vilket även bidrog till den stora inflyttningen. Skolan växte snabbt och idag går ca 2 000 elever från Grankulla och Esbo i stadens skolor.

År 1920 blev villasamhället köping. Invånarantalet var då 1 346, med en svenskspråkig majoritet (70 %). Sitt finskspråkiga namn Kauniainen erhöll köpingen år 1949.

Grankulla blev stad år 1972. Invånarantalet hade redan ökat till 6 462 och följande år fick staden finskspråkig majoritet. Vid årsskiftet 2022/2023 bodde redan 10 250 personer i Grankulla. Vi strävar efter att fortsätta växa på ett behärskat sätt.

Fakta

Invånarantal 31.12.2022
ca 10 250 personer
59 % finskspråkiga, 32 % svenskspråkiga, 9 % övriga

Areal
6,0 km2, vattenområde 0,1 km2

Inkomstskattesats 2024: 4,4 %

Stadsfullmäktiges sammansättning under mandatperioden 2021–2025
Svenska folkpartiet 15
Samlingspartiet 12
Gröna förbundet 4
Sannfinländarna 2
Kristdemokraterna 1
Socialdemokratiska partiet 1
Totalt 35

Grankulla stad hade 695 anställda 31.12.2023.