Korta avstånd, ett omfattande transportnät för fotgängare, cyklister och bilister, samt bra kollektivtrafik ger alla möjlighet att smidigt och säkert ta sig fram i Grankulla.

Staden strävar efter att bli klimatneutral senast 2035. Det ambitiösa men viktiga målet styr trafikplaneringen och beslutsfattandet varje dag. Staden vill prioritera hållbara färdsätt ännu starkare i trafikplaneringen.

För närvarande rör sig Grankullaborna mest med bil (46 % av alla resor) och resten hållbart till fots, med cykel eller kollektivtrafik. De flesta resorna, 46 procent, görs internt inom Grankulla och näst mest till Esbo (38 %) (HRT Resvaneundersökning 2019).

Grankullabornas val av färdmedel 2018

Respons

Det går lätt att ge respons via stadens registratur: kirjaamo@kauniainen.fi . Registraturen skickar din respons vidare till den rätta mottagaren.

Kontakta oss

Anna Ahtila

Projektingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik