Tillbaka till aktuellt
18.6.2024 | Stadsbanan

Tunnelvägen i Grankulla centrum är på grund av stadsbanan stängd från all trafik 24.6.–28.7. Tunnelvägen öppnas igen för trafik under måndagen 29.7 då tågtrafiken kör igång igen.

Tågtrafik

Det är avbrott i tågtrafiken 24.6.–28.7. Avbrottet påverkar all tågtrafik på sträckan väster om Alberga. U-, E-, L-, och Y-tågen samt fjärrtågtrafiken trafikerar inte alls under avbrottet. Tågen ersätts av bussar.

Grankulla stations anslutningsparkering

Anslutningsparkering vid Grankulla station är helt och hållet stängd 17.6–28.7, då hela parkeringen används för stadsbaneprojektet. Det finns ingen ersättande långtidsparkering i centrum. Åtminstone en del av anslutningsparkeringen öppnar igen måndagen 29.7.

Busstrafik

Under avbrotten ersätts tågen på sträckan väster om Alberga av bussar. Ersättningsbussar kör till tågstationerna eller nära dem.

Ersättande bussar

  • 211E Alberga-Grankulla-Esbo-Köklax
  • 211U Alberga-Grankulla-Esbo-Köklax-Kyrkslätt
  • 211X Alberga–Grankulla–Esbo–Köklax–Kyrkslätt–Sjundeå
  • 213X Elielplatsen–Åboleden–Esbo 
  • 249Y Alberga–Åboleden–Esbo–Ring III–Kyrkslätt(–Sjundeå) 

Du hittar tidtabeller och rutter för ersättningsbussarna i HRT:s Reseplaneraren (hsl.fi).

Ersättande rutter 24.6–28.7, linjerna 224, 232, 548, 549, 118N, 212 och 533

Under avbrottet kör busstrafiken över tågbanan via en tillfällig övergång mellan Forsellesvägen och Helsingforsvägen.

Linjerna 118N, 212, 533

Linjerna 118N, 212, 533

Undantagsrutt från söder till norr: Grankullavägen – Dalvägen – Gräsavägen – Forsellesvägen – Helsingforsvägen.
Undantagsrutt från norr till söder: Helsingforsvägen – Forsellesvägen – Gräsavägen – Grankullavägen.

Linjerna gör en avstickare vid rondellen på Grankullavägen och använder hållplatsparen Ka1730/Ka1731 på Grankullavägen.

Linje 224

Linje 224

Undantagsrutt från söder till norr: Grankullavägen – Dalvägen – Gräsavägen – Forsellesvägen – Helsingforsvägen.
Undantagsrutt från norr till söder: Helsingforsvägen – Forsellesvägen – Gräsavägen – Grankullavägen.

Linje 232

Linje 232

Undantagsrutt från söder till norr: Grankullavägen – Dalvägen – Gräsavägen – Forsellesvägen – Helsingforsvägen.
Undantagsrutt från norr till söder: Helsingforsvägen – Forsellesvägen – Gräsavägen – Grankullavägen.

Linje 548

Linje 548

Undantagsrutt från söder till norr: Grankullavägen – Dalvägen – Gräsavägen – Forsellesvägen – Helsingforsvägen.
Undantagsrutt från norr till söder: Helsingforsvägen – Forsellesvägen – Gräsavägen – Grankullavägen.

Linje 549

Linje 549

Undantagsrutt från söder till norr: Grankullavägen – Dalvägen – Gräsavägen – Forsellesvägen – Helsingforsvägen.
Undantagsrutt från norr till söder: Helsingforsvägen – Forsellesvägen – Gräsavägen – Grankullavägen.

Bilar

Person- och paketbilar måste köra en omväg via Gröndal/Ring 2 eller Björkgård, där körbanan under tunneln hålls öppen.

OBS! Under avbrottet är gatuparkeringen på Gräsavägen, sträckan mellan Forsellesvägen och Grankullavägen, förbjuden då rutten behövs för busstrafikens omledningsrutt.

 

Fotgängare och cyklister

Fasanstigens fotgängartunnel är stängd under avbrottet. Fotgängare och cyklister kan korsa spåren via en tillfällig överfart på Forsellesvägen och Helsingforsvägen.

Tunneln i Thurmansparken hålls öppen för fotgängare och cyklister. Tunneln vid Björkgårds station har trygga märkta rutter för fotgängare och cyklister.  

Arbeten som orsakar buller

Under avbrottet utförs arbete som orsakar buller i Grankulla centrum, Björkgård station och på området mellan Björkgård och Grankulla. Du hittar mer info om detta på sidan Arbeten som orsakar buller.