Vi tar gärna emot praktikanter från olika utbildningsnivåer till våra förskole- och småbarnspedagogik enheter. Kontakta direkt följande enheter och fråga om möjligheterna!

Stadens enheter inom småbarnspedagogik:

Pikku Akatemia

Pikku Akatemia sijaitsee helposti saavutettavissa ja hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrella osoitteessa Akatemiantie 11-13. Yksi ryhmistä tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa.

Adress: Akatemiantie 11-13, 02700 Kauniainen

Kontaktperson: Paula Somila  

Kontaktuppgifter: 050 341 5313

”Päiväkotimme toiminnan suunnittelun kantavana ajatuksena on pienryhmätyöskentely ja pitkäkestoinen, keskeytymätön leikki. Lisäksi painotamme toiminnassamme liikuntaa, luontoa, lukemista, musiikkia ja laskemista. Tämän mahdollistavat päiväkodin monipuoliset tilat, mm. ateljé, sali, uima-allas ja pienryhmätilat. Lasten toiminnan ja oppimisen tarpeet on huomioitu myös piha-alueen suunnittelussa sekä hyödyntämällä päiväkodin läheisyydessä sijaitsevaa metsää ja liikuntapaikkoja.”

***

Sansinpellon päiväkoti 

Päiväkoti on auki klo 7-17.

Adress: Forsellesintie 14, 02700 Kauniainen

Kontaktperson: Kirsi Vuosalmi  

Kontaktuppgifter: 050 341 5391 

Sansinpellossa lintujen laulu raikaa, ilmassa on ihanaa leikin taikaa. 

Täällä ne saavat taidot hyvät, nokkia tärkeät tiedon jyvät. 

Kurjet, joutsenet, tiaiset, peipot, hippiäiset ja pöllöt nuo, ilon ja naurun pesään tuo.

Hei, nyt kaikki mukaan, lennolta pois ei saa jäädä kukaan.

Yhdessä on mukava lentämistä jatkaa, siivillä vahvoilla liidellä tätä päiväkotimatkaa.”

***

Grani språkbad

Kielikylpy Grani språkbad on Kauniaisten kaupungin ruotsinkielistä kielikylpyä tarjoava varhaiskasvatus- ja esiopetusyksikkö.  

Päiväkoti on auki klo 7-17.

Adress: Stenbergintie 30, 02700 Kauniainen

Kontaktperson: Kati Tikka  

Kontaktuppgifter: 040 557 4286 

”Toimintaamme ohjaavat Kauniaisten varhaiskasvatus- sekä esiopetussuunnitelma. Ruotsin kielen oppimisen sekä suomenruotsalaiseen kulttuuriin tutustumisen lisäksi painotamme pienryhmätoimintaa, luonnossa liikkumista sekä lasten osallisuutta.”

***

Kasabergets daghem 

Vahvat juuret, kantavat siivet.

Päiväkoti on auki klo 7-17.

Adress: Stenbergintie 28, 02700 Kauniainen 

Kontaktperson: Riia Forss-Ilves 

Kontaktuppgifter: 040 673 4098 

”När Man Är Liten Och Börjar Hos Oss, 

Blir Man Ett Blåbär Eller Lingon. 

Hastigt Går Tiden, Och  Plötsligt Är Det Dags, 

Att Förvandlas Till En Guldkremla Eller Fårticka 

Men Just Som Man Tycker, Att Leken Är Som Bäst, 

Förtrollas Man Till Ett Förskolebarn, 

Som Snart Till Skolvärlden Skall Vandra.”

***

Daghemmet Grankotten

Daghemmet Grankotten är ett daghem med tre grupper. Kottarna, Ekorrarna och Barren. Daghemmet har eget kök där maten tillreds av vår kock.

Adress: Palokunnantie 3 

Kontaktperson: Kristina Gustafsson-Ryynänen  

Kontaktuppgifter: 050 377 1347

***

Förskolan vid Granhult

Förskolan vid Granhult fungerar som en enhet inom den kommunala småbarnspedagogiken där förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken sker i samma lokaler och med samma personal hela verksamhetsdagen. Byggnaden är en del av Granhultskolan.  Enheten fungerar så som ett daghem med samma personalresursering, öppethållningstid 7-17. Förskoleundervisningen följer skolans läs- och lovtider, småbarnspedagogik arrangeras vid behov.

Adress: Oppilaskodintie 23 

Kontaktperson: Kristina Gustafsson-Ryynänen  

Kontaktuppgifter: 050 377 1347

Privata enheter inom småbarnspedagogik:

Lyan ab
Stiftelsen Bensows stadgeenliga verksamhetsidé är, att följa stiftarnas riktlinjer om upprätthållande av allmännyttig verksamhet som riktar sig till barn i socialt utsatta situationer.  

Vår huvudsakliga uppgift är att verka för alla barns trygga uppväxtvillkor i hela Svenskfinland. Vi strävar efter att utsatta barn skall få rätt stöd i ett tillräckligt tidigt skede. 

Daghemmet Lyan  

består av Lilla Lyan med plats för 13 barn i åldern 1- 2 år samt Stora Lyan med plats för 30 barn i åldern 3 -5 år. Lyan är beläget på Gräsavägen 1-3, mitt i skogen men ändå på kort avstånd från stadens centrum. Detta ser vi som en stor fördel eftersom det ger möjlighet till uteaktiviteter av varierande slag. Även inomhusmiljön, på såväl Lilla som Stora Lyan, bjuder på estetik och hemkänsla. 

Personalstyrkan är 13 personer vilket inkluderar daghemmets egen husmor. 

Adress: Gräsavägen 1-3

Kontaktperson: Andréa Sjöström, andrea.sjostrom@bensow.fi 

Kontaktuppgifter: 050 300 3531

”Lyan strävar ständigt till att upprätthålla och utveckla en kvalitativ småbarnspedagogik. Det gör man genom att ha sakkunnig och behörig personal som arbetar utgående från ett barn- och familjefokuserat arbettssätt. Personalen erbjuds regelbundet fortbildning och föräldrarna engageras i verksamheten genom olika evenemang med och utan barn.”

***

Daghemmet Grytet 

Daghemmet Grytet finns på södra sidan om Gallträsk och verkar i en villa från 1800-talet som ägs av Grankulla stad. Gallträsk,Stormossen och flera skogsområden finns i närheten dit det är lätt att styra alla större och mindre utfärder. 

Daghemmet Grytet har plats för barn i åldern 3-5 år fördelade på två grupper, Grävlingarna (5 åringar) och Hermeliner (3-4 åringar) 

Adress: Södra Heikelvägen 5

Kontaktperson: Anna Sonck-Räihä, anna.sonck-raiha@bensow.fi

Kontaktuppgifter: 050-356 5443

”Lyan strävar ständigt till att upprätthålla och utveckla en kvalitativ småbarnspedagogik. Det gör man genom att ha sakkunnig och behörig personal som arbetar utgående från ett barn- och familjefokuserat arbettssätt. Personalen erbjuds regelbundet fortbildning och föräldrarna engageras i verksamheten genom olika evenemang med och utan barn.”