Sansinpellon päiväkoti är en finskspråkig enhet för småbarnspedagogik i östra delen av av Grankulla nära järnvägsstationen. Enheten har sex barngrupper för barn i åldern 1 – 6 år. Mer information och kontaktuppgifter på den finskspråkiga sidan.