Pienet pöllönpoikaset,
vikkelät ja punaposkiset.
Metsissä puuhailevat,
siipiään levittelevät,
kunnes pääsevät lentoon!

Pöllöt on alle 3-vuotiaille lapsille tarkoitettu lämmin, kodinomainen ryhmä, johon mahtuu enimmillään 12 lasta. Ryhmässä työskentelee 3 kasvattajaa ja 1 avustaja tarvittaessa.

Pöllöissä tavoitteena on opetella yhdessä lasten (ja vanhempien) kanssa päiväkotielämän perusasioita. Lapsia tuetaan puheen tuottamisessa, ruokailun harjoittelemisessa ja vessa-asioissa pienin askelin, jokaisen omat taidot huomioiden. Vähän vanhempana Pöllöt harjoittelevat lisäksi leikkimistä ja toimimista yhdessä toisten lasten kanssa. 

Viikko-ohjelma ja muu toiminta suunnitellaan niin, että kaikkien lasten tavoitteet, toiveet ja tuen tarpeet pystytään huomioimaan, aina yhteistyössä huoltajien kanssa. Toiminnassa käytetään usein pienryhmiä, välillä peuhataan koko ryhmän kanssa yhdessä, ja jokaiselle lapselle löytyy päivän aikana myös omia rauhallisia sylihetkiä. Pöllöt retkeilevät paljon lähiseudun puistoissa ja metsässä, ja liikkuvat päiväkodin jumppasalissa pari kertaa viikossa. Tärkeitä hetkiä ovat myös yhteiset laulu- ja lorutuokiot sekä kädentaitojen opettelu!