Granimallin kerhot alkavat viikolla 3 eli ma 17.1.2022 lähtien.

Granimalli pohjautuu valtakunnalliseen Harrastamisen Suomen malli –hankkeeseen. Granimallin tavoitteena on luoda lapsille mieluisia ja maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteyteen. Se on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa toimintaa, jota pilotoitiin keväällä 2021 yli sadassa kunnassa ympäri Suomen.

Tavoitteena on luoda lapsille mieluisia ja maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteyteen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lasten ja nuorten harrastaminen nähdään yhtenä tärkeänä hyvinvointiin liittyvänä tekijänä ja sen vuoksi sitä halutaan valtakunnallisestikin tukea. Harrastustarjonnan tarjonta perustuu nuorten ehdotuksiin, joita heiltä on Kauniaisissakin kyselty syksyllä 2020 teetetyssä Koululaiskyselyssä. Tavoitteena on myös löytää ne nuoret, jotka eivät harrasta mitään ja pyrkiä etsimään heille mielekästä vapaa-ajan toimintaa nuorisotyöntekijöiden avulla.

Kevään 2021 pilotoinnin tavoitteena oli saada kokemuksia ja palautetta toimivista käytänteistä ja harrastustarjonnasta, jotta lukuvuonna 2021-2022 lasten ja nuorten ilmainen harrastustoiminta vakiinnuttaisi paikkansa Kauniaisissa pysyväksi toimintamuodoksi. Korona sotki melko paljon suunnitelmia, mutta siitä huolimatta saimme arvokasta tietoa toimivista sekä korjattavista toimista. Granimallille on olemassa vuosittainen valtionavustus.

Harrastelukujärjestykset kouluille

Harrastekerhot järjestetään pääsääntöisesti kouluilla tai niiden välittömässä läheisyydessä. Jokaiselle koululle on räätälöity oma kerhotarjontansa. Tarjonnan määrä vaihtelee vielä toistaiseksi ohjaajien saatavuuden mukaan. Granimallin sivuilla on jokaisen koulun harrastelukujärjestys esillä lukuvuoden 2021–2022 osalta.

Granimallin kerhot jäävät joulutauolla viikosta 51 ellei kerho-ohjaaja ole muuta informoinnut. Kerhot jatkavat samalla kokoonpanolla viikosta 2. Vapaita kerhopaikkoja löytyy vielä joistakin kerhoista.

Harrastaminen Kauniaisissa

Kauniaisissa on tarjolla myös muita harrastusmahdollisuuksia kuin Granimallin yhteydessä tarjottava maksuton harrastaminen perusopetusikäisille.