Lukuvuoden 2023-2024 harrastuslukujärjestykset löydät alta. Kerhot käynnistyvät viikolla 36 ja pyörivät viikon 19 loppuun asti. Koulujen loma-aikoina ja pyhäpäivinä ei järjestetä kerhoja.

Ilmoittautuminen Granimallin kerhoihin alkaa 23.8. klo 8.00.

Mikä on Granimalli?

Granimalli pohjautuu valtakunnalliseen Harrastamisen Suomen malli –hankkeeseen. Granimallin tavoitteena on luoda lapsille mieluisia ja maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteyteen. Se on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa toimintaa, jota pilotoitiin keväällä 2021 yli sadassa kunnassa ympäri Suomen. Lukuvuonna 2022-2023 Granimallin parissa harrasti lähes kolmannes Kauniaisten peruskouluikäisistä lapsista ja nuorista.

Tavoitteena on luoda lapsille mieluisia ja maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteyteen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lasten ja nuorten harrastaminen nähdään yhtenä tärkeänä hyvinvointiin liittyvänä tekijänä ja sen vuoksi sitä halutaan valtakunnallisestikin tukea. Lukuvuoden 2023-2024 harrastustarjonta perustuu lasten ja nuorten toiveisiin, joita kartoitettiin Koululaiskyselyssä joulukuussa 2022.

Granimallin tavoitteena on myös löytää ne nuoret, jotka eivät harrasta mitään ja pyrkiä etsimään heille mielekästä vapaa-ajan toimintaa nuorisotyöntekijöiden avulla. Lukuvuonna 2021-2022 jopa 20% nuorista kertoi, että Granimallin harrastus on heidän ainoa harrastuksensa.

Harrastuslukujärjestykset kouluille

Harrastuskerhot järjestetään pääsääntöisesti kouluilla tai niiden välittömässä läheisyydessä. Jokaiselle koululle on räätälöity oma harrastustarjontansa. Siihen on yhdistetty mukaan koulujen omat harrastuskerhot, jotka eivät varsinaisesti kuulu Granimallin piiriin, mutta ovat myös oppilaille maksuttomia. Oppilaalle ei ole käytännössä eroa siinä, osallistuuko hän Granimallin vai koulun kerhoon. Kaikkien tarjolla olevien kerhojen yhdistäminen yhteen koulukohtaiseen harrastelukujärjestykseen helpottaa koko kerhotoiminnan hahmottamista ja kerhoihin ilmoittautumista. Kerhotarjonnan määrä vaihtelee toistaiseksi kouluittain ohjaajien saatavuuden mukaan.

Harrastaminen Kauniaisissa

Kauniaisissa on tarjolla myös muita harrastusmahdollisuuksia kuin Granimallin yhteydessä tarjottava maksuton harrastaminen perusopetusikäisille.

Ota yhteyttä

Maija Tiainen

Sivistystoimen suunnittelija

Granimallin ja iltapäivätoiminnan koordinaattori

Organisaatio
Sivistystoimi