Grani malli . modellen, hymyilevä orava

Granimalli pohjautuu valtakunnalliseen Harrastamisen Suomen malli –hankkeeseen. Granimallin tavoitteena on luoda lapsille mieluisia ja maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteyteen. Se on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa toimintaa, jota pilotoitiin keväällä 2021 yli sadassa kunnassa ympäri Suomen. Lukuvuonna 2022-2023 Granimallin parissa harrasti lähes kolmannes Kauniaisten peruskouluikäisistä lapsista ja nuorista.

Lasten ja nuorten harrastaminen nähdään yhtenä tärkeänä hyvinvointiin liittyvänä tekijänä ja sen vuoksi sitä halutaan valtakunnallisestikin tukea. Lukuvuoden 2023-2024 harrastustarjonta perustuu lasten ja nuorten toiveisiin, joita kartoitettiin Koululaiskyselyssä joulukuussa 2022.

Granimallin tavoitteena on myös löytää ne nuoret, jotka eivät harrasta mitään ja pyrkiä etsimään heille mielekästä vapaa-ajan toimintaa nuorisotyöntekijöiden avulla. Lukuvuonna 2021-2022 jopa 20% nuorista kertoi, että Granimallin harrastus on heidän ainoa harrastuksensa.

Ilmoittautuminen
  1. Vanhemmille lähetetään elokuun lopussa Wilma-viesti, jossa kerrotaan kerhoilmoittautumisen avautuvan.
  2. Wilma-viestin liitteenä on linkki, joka ohjaa Grani mallin ilmoittatumissivulle.
  3. Valitse lapsesi koulu.
  4. Valitse haluavasi kerhoa.
  5. Ilmoita lapsesi kerhoon.
  6. Lomakkeen lähetettänyt saa tiedon onko mahtunut ryhmään.
Jonotustoiminto ja peruttaminen

Mikäli lapsesi ei ole mahtunut ryhmään, hän saa tiedon paikastaan jonossa.

Mikäli joku peruu ilmoittautumisensa, järjestelmä ilmoittaa automattisesti jonossa seuravaalle, että paikka on vapautunut.

Ohjeet varatun paikan peruuttamisesta lähetetään vahvistusviestin yhteydessä.

Lukuvuosi 2024-2025

Lukuvuoden 2024-2025 harrastuslukujärjestykset julkaistaan pian!
Kerhoja järjestetään viikkoina 37–49 ja 2–19.
Koulujen loma-aikoina (viikko 42 & 8) ja pyhäpäivinä ei järjestetä kerhoja.

Ilmoittautuminen Granimallin kerhoihin alkaa elokuussa 2024!

Harrastuslukujärjestykset kouluille

Harrastuskerhot järjestetään pääsääntöisesti kouluilla tai niiden välittömässä läheisyydessä. Jokaiselle koululle on räätälöity oma harrastustarjontansa. Siihen on yhdistetty mukaan koulujen omat harrastuskerhot, jotka eivät varsinaisesti kuulu Granimallin piiriin, mutta ovat myös oppilaille maksuttomia. Oppilaalle ei ole käytännössä eroa siinä, osallistuuko hän Granimallin vai koulun kerhoon. Kaikkien tarjolla olevien kerhojen yhdistäminen yhteen koulukohtaiseen harrastelukujärjestykseen helpottaa koko kerhotoiminnan hahmottamista ja kerhoihin ilmoittautumista. Kerhotarjonnan määrä vaihtelee toistaiseksi kouluittain ohjaajien saatavuuden mukaan.

Harrastaminen Kauniaisissa

Kauniaisissa on tarjolla myös muita harrastusmahdollisuuksia kuin Granimallin yhteydessä tarjottava maksuton harrastaminen perusopetusikäisille.

Ota yhteyttä

Krista Rimpilä

Sivistystoimen suunnittelija

Granimallin ja iltapäivätoiminnan koordinaattori

Organisaatio
Sivistystoimi