Uuden päiväkodin piha-alue, taustalla varastorakennus, edessä hiekkalaatikothiekkalaatikot

Tilakeskuksen tulosalue vastaa kaupungin omien talonrakennusinvestointien suunnitteluttamisesta, ohjaamisesta, organisoinnista ja seurannasta. Lisäksi tulosalueen vastuulla on huolehtia kaupungin rakennusomaisuuden arvon säilyvyydestä ja tuottavuudesta sekä järjestää kaupungin eri toimialojen käyttöön tarkoituksenmukaiset ja hyvätasoiset toimitilat.

Lisäksi tulosalue hoitaa ja kehittää keskitetysti kaupungin omistamien kiinteistöjen yllä- ja kunnossapitoa.

Tulosalueen toiminnasta vastaa tilakeskuksen rakennuttajapäällikkö.

Tietoja ajankohtaisista, käynnissä olevista hankkeista

Villa Bredan tontin maanrakennustyöt

Villa Bredan laajennus, maanrakennustyöt. Hanke valmistui keväällä 2018.

Rivning av konstruktioner i Ungdomsgårdens interiör

Nuorisotalon peruskorjaus. Hanke valmistui talvella 2022. Lisätiedot hankkeesta: puh.nro 050 5942 359

Ota yhteyttä

Tomi Salminen

Rakennuttajapäällikkö
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Tilakeskus