thurmaninpuiston-orava

Varhaiskasvatuspaikkaa koskevan hakemuksen voi – ja kannattaa – jättää heti, kun näyttää mahdolliselta, että lapsi saattaa muuttaa Kauniaisiiin. Hakemuksen voi perua esim. sähköpostitse tai puhelimitse, jos suunnitelmat muuttuvat. Kun perhe hakemuksen yhteydessä ilmoittaa tulevan osoitteensa Kauniaisissa ja arvion muuttopäivästä, varhaiskasvatuspaikkahakemus huomioidaan kauniaislaisena muuttopäivästä alkaen.

Opetuksesta vastaa aina se kunta, jossa oppilas on kirjoilla. Mikäli lapsi käy koulua, ilmoittakaa muutosta nykyiseen kouluun. Lisäksi ottakaa yhteys siihen kauniaislaiseen kouluun, jossa lapsen on tarkoitus jatkaa koulunkäyntiään. Huoltajien tulee lisäksi olla yhteydessä Kauniaisten opetustoimeen.

Jos oppilas haluaa jatkaa koulunkäyntiään entisessä kunnassa, huoltajien tulee olla yhteydessä kyseisen kunnan opetustoimeen. Asiasta on ilmoitettava myös Kauniaisten opetustoimeen. Kunta päättää toissijaisen opiskelupaikan myöntämisestä.

Mikäli asuinkunta on muu kuin Kauniainen, mutta toiveena on saada lapselle koulupaikka Kauniaisista, on koulupaikkaa haettava toissijaisena oppilaana. Toisessa kunnassa asuvien oppilaiden matkakustannukset jäävät huoltajien tai oppilaan asuinkunnan maksettavaksi.

Kauniainen tarkistaa oppilaiden asuinkunnat säännöllisesti.

Opetustoimen yhteystiedot

Anna Viitanen

Hallintoassistenti
Organisaatio
Sivistystoimi

Mikael Flemmich

Sivistystoimenjohtaja
Organisaatio
Sivistystoimi