Kauniaisissa kunnallista suomenkielistä varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodissa. Varhaiskasvatuspaikkoja on haettavissa ympäri vuoden, mutta hakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen toivottua varhaiskasvatuksen alkamispäivää. Mikäli varhaiskasvatuksen tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja paikan tarve johtuu työllistymisestä, opiskelusta tai koulutuksen alkamisesta, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin tarve alkaa.

1.8.2023 alkavaa toimintakautta varten varhaiskasvatushakemus pyydetään täyttämään 31.1.2023 mennessä ensisijaisesti sähköisesti.. Hakija saa kirjallisen päätöksen varhaiskasvatuspaikasta. Päätökset toimitetaan pääasiassa kevään aikana.

Varhaiskasvatuspaikan myöntäminen (SOVV §26, 24.4.2019)

Lapselle osoitetaan suomen- tai ruotsinkielinen varhaiskasvatuspaikka mahdollisuuksien mukaan perheen ensisijaisen valinnan perusteella. Jos perheen esittämissä vaihtoehdoissa ei ole vapaita paikkoja, päättäjä tekee päätöksen seuraavien sijoittamisperusteiden pohjalta:

1.kotikunta,
2.lapsen varhaiskasvatuksen tarve (esim. että lapsella ei ole lainkaan varhaiskasvatuspaikkaa ennestään, lapsen varhaiskasvatuksellisen tuen tarve),
3.lapseen liittyvät erityiset syyt (esim. tuen tarve),
4.sisarussuhteet, eli sisarusten sijoittaminen samaan yksikköön,
5.ryhmäkohtaiset syyt,
6.muut perhekohtaiset syyt, esim. osoite,
7.arvonta.

Ryhmät pyritään toimintakauden alkaessa muodostamaan sellaisiksi, että jokaista ikäluokkaa kohti jää riittävästi paikkoja toimintavuoden aikana paikkaa hakevia lapsia varten. Siten esim. alle 3-vuotiaiden lasten ryhmistä osa voi toimia ns. kahden kasvattajan ryhmänä syyskauden ja paikkamäärää lisätään kasvatusvastuullisen henkilöstön lisäämisen kautta vuodenvaihteessa.

Varhaiskasvatushakemus pyydetään lähettämään sähköisellä lomakkeella. Paperilomake löytyy täältä.