Takaisin ajankohtaisiin
4.1.2022 | Varhaiskasvatus ja koulutus

Kauniaisissa kunnallista suomenkielistä varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodissa. Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea ympäri vuoden, mutta hakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen toivottua varhaiskasvatuksen alkamispäivää. Mikäli varhaiskasvatuksen tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja paikan tarve johtuu työllistymisestä, opiskelusta tai koulutuksen alkamisesta, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin tarve alkaa.

1.8.2022 alkavaa toimintakautta varten varhaiskasvatushakemus pyydetään täyttämään 31.1.2022 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kauniainen.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatusyksikot/kunnallinen-varhaiskasvatus/hakeminen. Hakija saa kirjallisen päätöksen varhaiskasvatuspaikasta.

Toimintavuonna 2022–2023 esiopetus on velvoittavaa kaikille vuonna 2016 syntyneille lapsille sekä kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluryhmään kuuluville vuonna 2017 syntyneille lapsille. Perusopetuslain mukaan lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna.

Suomenkielistä esiopetusta tarjotaan toimintakaudella 2022–2023 Metsämajan päiväkodin yhteydessä toimivassa esiopetusryhmä Oasenissa, päiväkoti Pikku Akatemiassa sekä Sansinpellon päiväkodissa. Ruotsinkielistä kielikylpyesiopetusta suomenkielisille lapsille tarjotaan Kielikylpy Grani Språkbad –päiväkodissa. Jos lapsi osallistuu yksityisen päiväkodin tarjoamaan esiopetukseen, päiväkodin sijaintikunta voi maksaa päiväkodille korvauksen esiopetuksen järjestämisestä, jos kunta on myöntänyt yksikölle oikeuden antaa maksutonta esiopetusta.

Esiopetus alkaa 11.8.2022 ja se päättyy 2.6.2023. Maksutonta esiopetusta tarjotaan 4 tuntia päivässä. Syysloma on 17.–21.10.2022, joululoma on 23.12.2022–8.1.2023 ja hiihtoloma viikolla 8: 20.–24.2.2023. Esiopetushakemus tulee täyttää viimeistään 31.1.2022. Hakemus tulee täyttää myös niistä lapsista, jotka jo ovat varhaiskasvatuksessa. Mikäli lapselle on aiemmin myönnetty kunnallinen varhaiskasvatuspaikka, oikeus varhaiskasvatukseen sekä sijoitus päiväkotiin pysyy voimassa keskeytyksettä. Esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus tarjotaan samassa yksikössä, jossa lapsi osallistuu esiopetukseen. Jos lapsella on esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuspaikka, esiopetuksen ulkopuoliselta päivittäiseltä varhaiskasvatusajalta sekä esiopetuksen loma-ajoilta (joululoma, hiihtoloma ja kesäloma ennen ja jälkeen esiopetusvuoden) peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Jos lapsella ei ole varhaiskasvatuspaikkaa, tai jos hänen varhaiskasvatuspaikkansa irtisanotaan, varhaiskasvatusta voi hakea esim. esiopetuksen loma-ajoiksi.

Kunnalliset varhaiskasvatusyksiköt:

 • Kielikylpy Grani Språkbad, 3–6-vuotiaille, kielikylpyryhmä 5–6-vuotiaille, Stenbergintie 30, puh. 040 557 4286. Lapset valitaan kielikylpypäiväkotiin erillisen kielikylpyjonon mukaan.
 • Satuvuoren ryhmäperhepäiväkoti, 1–3-vuotiaille, Stenbergintie 28, puh. 040 557 4286
 • Metsämajan päiväkoti 1–5-vuotiaille, Asematie 24, puh. 050 375 2448
 • Esiopetusryhmä Oasen, esiopetusikäisille, Eteläinen Suokuja 1, puh. 050 375 2448
 • Pikku Akatemia, 1–6-vuotiaille, lisäksi vuorohoitoryhmä, Akatemiantie 11-13, puh. 050 341 5313
 • Sansinpellon päiväkoti, 1–6-vuotiaille, Forsellesintie 14, puh. 050 341 5391
 • Päiväkoti Tammikumpu, 1–5-vuotiaille, myös vuorohoito. Lippajärventie 1. Toiminta käynnistyy arviolta vuoden 2023 alussa.

Yksityiset varhaiskasvatusyksiköt: Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan suoraan yksiköstä.

 • Ankkalampi Kauniainen, kaksikielinen (suomi–englanti) päiväkoti, 1–3-vuotiaille, Thurmanin puistotie 1, puh. 050 443 4344.
 • Ankkalampi Kauniainen, kaksikielinen (suomi–englanti) päiväkoti, 3–5-vuotiaille, Kauniaistentie 7, puh. 050 443 4344
 • ICEC Kauniainen, englanninkielinen, 1–5-vuotiaille, Kasavuorentie 6, puh. 040 5161 796. Päiväkoti on hyväksytty palvelusetelituottajaksi.
 • Norlandia Graniitti, 1–5-vuotiaille, Ullanmäentie 10, puh. 010 411 4505. Päiväkoti on hyväksytty palvelusetelituottajaksi.

Lisätietoja varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta ja varhaiskasvatuksen tukimuodoista antaa varhaiskasvatusyksiköiden johtajat sekä varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola p. 050 341 6269 ma, ti ja to klo 9.30–11, annika.hiitola@kauniainen.fi. Yleinen infotilaisuus varhaiskasvatuksesta järjestetään Teamsissa torstaina 20.1.2022 klo 10. Infotilaisuuden linkki: Click here to join the meeting

Kauniaisissa 3.1.2022
Sivistystoimi