Tillbaka till aktuellt
4.1.2022 | Småbarnspedagogik och utbildning

I Grankulla erbjuds kommunal småbarnspedagogik på daghem. Plats inom småbarnspedagogiken kan sökas året runt, men ansökan till kommunal småbarnspedagogik ska lämnas senast fyra månader innan det önskade startdatumet. Om tidpunkten för behovet av plats i småbarnspedagogik inte kan förutses och behovet beror på att vårdnadshavaren får arbete, börjar studera eller deltar i utbildning, ska plats i småbarnspedagogik sökas så fort som möjligt men senast två veckor innan barnet behöver platsen.

För den verksamhetsperiod som börjar 1.8.2022 ska ansökan om plats i småbarnspedagogik ifyllas senast 31.1.2022 i första hand elektroniskt på adressen www.kauniainen.fi/sv/smabarnspedagogik-och-utbildning/enheter-for-smabarnspedagogik/kommunal-smabarnspedagogik/ansokan. Den sökande får ett skriftligt beslut om platsen i småbarnspedagogik.  

Förskoleundervisningen under verksamhetsåret 2022–2023 är obligatorisk för de barn som är födda 2016. Enligt lagen om grundläggande utbildning ska barnets vårdnadshavare se till att barnet deltar i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås under året innan läroplikten uppkommer.

I Grankulla ordnas svenskspråkig förskoleundervisning under verksamhetsperioden 2022–2023 i förskolan vid Granhult. Om ett barn deltar i förskoleundervisning i ett privat daghem i en annan kommun, kan kommunen där daghemmet är beläget ersätta daghemmet för ordnandet av förskoleundervisning under förutsättningen att kommunen har beviljat enheten rätt att förmedla avgiftsfri förskoleundervisning.

Förskoleundervisningen börjar 11.8.2022 och slutar 2.6.2023. Förskoleundervisning ges 4 timmar/dag. Höstlovet är 17–21.10.2022, jullovet 23.12.2022–8.1.2023 och sportlovet vecka 8: 20–24.2.2023. Ansökan till avgiftsfri förskoleundervisning bör ifyllas senast 31.1.2022. Ansökan bör ifyllas även för de barn som redan har plats i småbarnspedagogik. Ifall barnet tidigare har beviljats kommunal plats i småbarnspedagogik, förblir rätten till småbarnspedagogik samt placeringen i daghemmet i kraft utan avbrott. Den småbarnspedagogik som hör samman med förskoleundervisningen erbjuds i samma enhet där barnet deltar i förskoleundervisning. För barn som förutom förskoleundervisningen har en plats i småbarnpedagogik debiteras kundavgift för den tid som dagligen överskrider förskoleundervisningen samt under förskoleundervisningens lovtider (jullovet, sportlovet och sommarlovet före och efter förskoleåret). Ifall barnet inte har plats i småbarnspedagogik utöver förskoleverksamheten kan familjen ansöka om småbarnspedagogik t.ex. för förskolans lovtider.

Kommunala enheter inom småbarnspedagogik:

  • Daghemmet Ekkulla, 1–5-åringar, även skiftesvård. Klappträskvägen 1. Verksamheten inleds uppskattningsvis i början av 2023.
  • Daghemmet Grankotten, 1–5-åringar, Brandkårsvägen 1-3, tfn 050 377 1347
  • Förskolan vid Granhult, barn i förskoleåldern, Elevhemsvägen 23, tfn 050 377 1347
  • Kasabergets daghem, 1–5-åringar, Stenbergsvägen 28, tfn 050 363 6343

Privata enheter inom småbarnspedagogik: Platser anhålls om direkt via enheten

  • Ekebo gruppfamiljedaghem, 1–5-åringar, Stationsvägen 20, tfn 050 3628 137.
  • Daghemmet Grytet, 3–5-åringar, Södra Heikelvägen 5, tfn 050 356 5443. Enheten är godkänd som servicesedelproducent.
  • Daghemmet Lyan, 1–5-åringar, Gräsavägen 3-5, tfn 09 8493 1310. Enheten är godkänd som servicesedelproducent.
  • ICEC Kauniainen (småbarnspedagogik på engelska), 1-5-åringar, Kasabergsvägen 6, tfn 040 5799 066. Enheten är godkänd som servicesedelproducent.

Närmare upplysningar om småbarnspedagogik, förskoleundervisning och stödformer för övriga former av småbarnspedagogik ger enheternas chefer samt chefen för småbarnspedagogik Annika Hiitola, tfn 050 341 6269 må, ti och to kl. 9.30–11, annika.hiitola@grankulla.fi. Ett allmänt infotillfälle om småbarnspedagogiken ordnas i Teams torsdagen den 20.1.2022 kl 10. Länk till infotillfället: Click here to join the meeting

Grankulla 3.1.2022
Bildningssektorn