Siiven ja kuiskauksen suhahduksia,
naurun hörinää ja kikatuksia,
itkun pyyhkimistä ja nikotuksia,
parhaan kaverin halauksia.
Isommiksi me kasvetaan,
vaatteet itse puetaan,
ystävää yhdessä lohdutetaan,
uusia asioita opetellaan.
Siipi siipeä vasten.

Tiaisten ryhmässä liitelevät lapset ovat 3-5 vuotiaita. He harjoittelevat yhdessä kasvattajien kanssa arjen perusasioita: omatoimisuutta, kaverin kanssa toimimista ja koko ryhmän huomioon ottamista. Viikko-ohjelmat ja toimintasuunnitelmat tehdään joka vuosi lapsiryhmän mielenkiinnon kohteet ja tavoitteet huomioiden, ja ne muokkaantuvat vuoden kuluessa ja lasten kasvaessa. Viikon aikana Tiaiset retkeilevät lähimetsissä ja puistossa, kirjastossa, jumppaavat liikuntasalissa, taiteilevat, musisoivat ja lukevat kirjoja.  Toiminta tapahtuu pääsääntöisesti pienryhmissä, mutta myös yhteisiä leikkihetkiä kuuluu jokaiseen päivään. Tiaissa työskentelee 3 kasvattajaa ja 1 avustaja tarvittaessa. Ryhmään mahtuu enimmillään 21 lasta.