Förskoleundervisningen på svenska i Grankulla ordnas från och med hösten 2022 (STS §50, 25.3.2019) i Förskolan vid Granhult, belägen i samma hus som skolan med egen gård och egen personal.

Enheten fungerar som en enhet inom den kommunala småbarnspedagogiken där förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken sker i samma lokaler och med samma personal hela verksamhetsdagen.

Utrymmen och gård är nyrenoverade. Byggnaden är en del av Granhultskolan. Enheten fungerar så som ett daghem med samma personalresursering, öppethållningstid 7-17. Förskoleundervisningen följer skolans läs- och lovtider, småbarnspedagogik arrangeras vid behov. Morgonmål, lunch och mellanmål serveras. Grupperna är fyra till antalet. I varje grupp finns plats för ca 14 barn och grupperna har två pedagoger.

Förskolan samarbetar med skolans nybörjarundervisning och med 5-årsverksamheten i daghemmen i Grankulla. Enheten har egna parkeringsplatser för följeslagartrafik.

Kontaktuppgifter till grupperna:

Sikar: +358 403 555 268
Gäddor: +358 403 551 322
Flundror: +358 403 551 289
Abborrar: +358 403 555 211

Förman för förskolan vid Granhult

Kristina Gustafsson

Ledare inom småbarnspedagogik
Organisation
Bildning – Småbarnsfostran