Den nya enheten för småbarnspedagogik Ekkulla daghem startar sin verksamhet 1.8.2023 på adressen Klappträskvägen 1.

Ekkulla daghem erbjuder, förutom småbarnspedagogik under dagtid, även skiftesvård på finska och svenska dygnet runt samt under veckoslut och helger.