Grankulla stads strategi styr främjande av välfärd och hälsa. Strategin ger ramar för arbetet för främjande av hälsa och välfärd som bedrivs inom stadens alla sektorer och tjänster. Arbetet för hälsa och välfärd styrs av stadsfullmäktige och styrgruppen för främjande av hälsa och välfärd leder det praktiska arbetet. Välfärdskoordinatorn samordnar gemensam riktning och samarbete av bl.a. styrgruppen, sektorerna, serviceområdena, välfärdsområdet, organisationer och påverkansorgan.

Grankulla stad är en del av nätverket En frisk kommun

Grankulla stad hör till nätverket En frisk kommun. Nätverket En frisk kommun (Terve Kunta) är ett nätverk som främjar av hälsa och välfärd i kommunerna och som koordineras av THL. Det samlar kommuner där främjandet av hälsa och välfärd är en central strategisk riktlinje och en princip som styr verksamheten. Målet med nätverkets verksamhet är att främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd. Man strävar efter målet genom att utveckla den strategiska ledningen av främjandet av hälsa och välfärd, verksamheten och utvärderingen av verksamheten.

Nätverket En frisk kommun utvecklar arbetssätten och strukturerna för främjandet av hälsa och välfärd i Finland och främjar verksamhetsområdet internationellt som en del av nätverket WHO European Healthy Cities.