På de här sidorna kan du bekanta dig med Grankulla företag och näringsombudsfrågor.

Mer information om Grankulla stads egna arbetsplatser hittar du under Aktuellt.

Privat service i Grankulla med omnejd

Kauniaisten Yrittäjät ry – Grankulla Företagare rf
Företagssökning > Kauniaisten Yrittäjät-Grankulla Företagare ry

Föreningen är en intressebevakningsorganisation för små- och medelstora – företagare både på lokal- och riksnivå.

Tjänster för nya och fungerande företag

FöretagsEsbo erbjuder rådgivningstjänster. Vi hjälper personer som överväger att grunda ett företag  med planeringen av affärsverksamheten, utvecklandet av företagsidén och  ger råd vid grundandet av företaget.

Fungerande företag får rådgivning både vid utvecklandet av  företaget, t.ex. vid internationalisering  eller vid eventuella svårigheter i affärs-verksamheten. Rådgivningen är kostnadsfri och konfidentiell.

Tidsbeställning:
Tidsbokningens telefontjänst: 010 3366550  ( mån 11:00 – 16:00, ti – fre 9:00 – 16:00)
YritysEspoo
Innopoli 1
Teknikvägen 12
02150 Esbo

Program för företagande och näringsliv

Kontakta oss