Kommunal småbarnspedagogik på svenska erbjuds i Grankulla på daghem. Plats i småbarnspedagogik kan sökas året runt, men ansökan till kommunal småbarnspedagogik ska lämnas senast fyra månader innan det önskade startdatumet. Om tidpunkten för behovet av plats i småbarnspedagogik inte kan förutses och behovet beror på att vårdnadshavaren får arbete, börjar studera eller deltar i utbildning, ska plats i småbarnspedagogik sökas så fort som möjligt men senast två veckor innan barnet behöver platsen.

Stadens enheter inom småbarnspedagogik:

Daghemmet Grankotten, 1-6 –åringar,Brandkårsvägen 1-3, tfn 050 377 1347

Kasabergets daghem, 1-6 –åringar, Stenbergsvägen 28, tfn 050 363 6343

Privata enheter inom småbarnspedagogik:

Platser anhålls om direkt via enheten.

Daghemmet Lyan, 1-5 –åringar, Gräsavägen 3-5, tfn 09 8493 1310. Enheten är godkänd som servicesedelproducent.

Daghemmet Grytet, 3-5 –åringar, Södra Heikelvägen 5, tfn 050 356 5443. Enheten är godkänd som servicesedelproducent.

Ekebo gruppfamiljedaghem, 1-5 –åringar, Stationsvägen 20, tfn 050 3628 137.

ICEC Grankulla, 1-5 –åringar, Kasabergsvägen 6, tfn 040 5799 066. Enheten är godkänd som servicesedelproducent. riikka.mattsson@pilkepaivakodit.fi

Småbarnspedagogikens förvaltning

Annika Hiitola

Chef för småbarnspedagogiken
Organisation
Småbarnsfostran

Markus Stubbe

Förvaltningsassistent
Organisation
Bildning – Förvaltning och ekonomi