Kommunal småbarnspedagogik på svenska erbjuds i Grankulla på daghem. Plats i småbarnspedagogik kan sökas året runt, men ansökan till kommunal småbarnspedagogik ska lämnas senast fyra månader innan det önskade startdatumet. Om tidpunkten för behovet av plats i småbarnspedagogik inte kan förutses och behovet beror på att vårdnadshavaren får arbete, börjar studera eller deltar i utbildning, ska plats i småbarnspedagogik sökas så fort som möjligt men senast två veckor innan barnet behöver platsen.

Stadens enheter inom småbarnspedagogik:

  • Daghemmet Grankotten, 1–6-åringar, Brandkårsvägen 1–3, tfn 050 377 1347
  • Kasabergets daghem, 1–6-åringar, Stenbergsvägen 28, tfn 050 363 6343

Det pågår en förnyelse av småbarnspedagogikens servicenätverk, så det kan uppstå förändringar i enheterna

Privata enheter inom småbarnspedagogik:

Platser anhålls om direkt via enheten.

  • Daghemmet Lyan, 1–5-åringar, Gräsavägen 3-5, tfn 09 8493 1310. Enheten är godkänd som servicesedelproducent.
  • Daghemmet Grytet, 3–5-åringar, Södra Heikelvägen 5, tfn 050 356 5443. Enheten är godkänd som servicesedelproducent.
  • Ekebo gruppfamiljedaghem, 1–5-åringar, Stationsvägen 20, tfn 050 3628 137.
  • ICEC Grankulla, 1–5-åringar, Kasabergsvägen 6, tfn 040 5799 066. Enheten är godkänd som servicesedelproducent.

Småbarnspedagogikens förvaltning

Annika Hiitola

Chef för småbarnspedagogik
Organisation
Småbarnsfostran

Camilla Hilden-Pinola

Servicehandledare inom småbarnspedagogiken
Organisation
Småbarnsfostran