Kaupunkistrategia suuntaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Strategia antaa raamit hyte-työlle, jota toteutetaan kunnan kaikilla toimialoilla ja palveluissa. Hyte-työtä johtaa kaupunginvaltuusto ja HYTE-ohjausryhmä toimii käytännön työn ohjaajana. Hyvinvointikoordinaattori koordinoi mm. ohjausryhmän, toimialojen, palvelualueiden, hyvinvointialueen, järjestöjen ja vaikuttajaelinten yhteistä suuntaa sekä tekemistä.

Kauniainen on osa Terve Kunta -verkostoa

Kauniainen kuuluu Terve Kunta -verkostoon. Terve Kunta -verkosto on kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkosto, jota THL koordinoi. Se kokoaa yhteen kuntia, joissa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen strateginen linjaus ja toimintaa ohjaava periaate. Verkoston toiminnan tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintaa ja toiminnan arviointia.

Terve Kunta -verkosto kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintatapoja ja rakenteita Suomessa ja edistää alaa kansainvälisesti osana WHO European Healthy Cities -verkostoa.