Kauniaisissa on tehty pitkäjänteistä ja johdonmukaista työtä hyvinvointiopetuksen kehittämisen ja opettamisen puolesta vuodesta 2016 saakka. Yläkouluissa hyvinvointitaitojen opetus jalkautui ensimämisenäa ja syksystä 2023 alkaen Kauniaisissa lapset ja nuoret saavat hyvinvointiopetusta koko peruskoulun ajan.

Äänekosken kunnan, Kauniaisten kaupungin ja Positive Educationin yhteistyöllä on kirjoitettu hyvinvointiopetussuunnitelma vuosiluokille 1-9. Hyvinvointitaitojen opetussuunnitelman tavoitteena on tarjota toimiva rakenne ja perusteet sille, miten kouluissa voidaan systemaattisesti ja johdonmukaisesti edistää sekä vahvistaa hyvinvointia ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

Kauniaisissa on koulutettu hyvinvointitaitojen opettajia vuodesta 2016. Tällä hetkellä koulutettuja opettajia on noin 40. Lukuvuonna 2023-2024 Kauniaisissa on tarjolla sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen koulutusryhmä.

Hyvinvoinnin opetussuunnitelma julkaistiin 20.9.2023.