Onnistunut hyte-työ edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä kunnan eri toimialojen kesken. Kuntalaisten hyvinvointi on yhteydessä niin koulutukseen, liikunta-, kulttuuri- ja muihin vapaa-ajanpalveluihin, kaavoitukseen, viihtyisään ja turvalliseen ympäristöön sekä muihin kunnan tuottamiin palveluihin.

Kunnan hyvinä kumppaneina terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä ovat mm. järjestöt ja yritykset. Onnistunut hyte-työ voidaan nähdä investointina, jolla ehkäistään köyhyyttä, syrjäytymistä ja muita sosiaalisia haittoja.

Hyte-ohjausryhmän keskeiset tehtävät

Kaupunginjohtaja on asettanut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiat johtoryhmälle.

Keskeiset tehtävät:

 • Valmistelee hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa sekä tekee vuosittain hyvinvointikertomuksen raportin.
 • Vie hyvinvointisuunnitelmat käytäntöön
 • Kehittää ja koordinoi toimialojen kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen hyviä käytäntöjä.
 • Tuottaa tietoa väestön terveydestä ja hyvinvoinnista.
 • Koordinoi kaupungin sisäisten hyvinvoinnin teemaryhmien työtä
 • Koordinoi ennakkovaikutusten arviointia

Hyte-ohjausryhmän kokoonpano

Kaupunginjohtaja on nimennyt hyte-ohjausryhmään seuraavat henkilöt:

 • Mikael Flemmich, sivistystoimenjohtaja (puheenjohtaja)
 • Krista Rimpilä, sivistystoimen suunnittelija (tekninen sihteeri)
 • Laura Salomaa, hyvinvointikoordinaattori (esityslistan valmistelija)
 • Roger Renman, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö
 • Kermit Haapalainen, nuorisopalveluiden vastaava
 • Anna-Lena Granlund-Blomfelt, ympäristöpäällikkö
 • Hanna Ormio, hallintopäällikkö
 • Maria Ekman-Ekebom, opetuspäällikkö
 • Annika Hiitola, varhaiskasvatuspäällikkö
 • Jaakko Tiinanen, kirjastonjohtaja
 • Tero Kuivalainen, liikuntapäällikkö
 • Helena Pirvola-Nykänen, kansalaisopiston liikuntasuunnittelija
 • Suvi Klefström, LUVNin edustaja