Tillbaka till aktuellt
7.3.2024 | Byggnadstillsyn

Grankulla stad byggnadsordning revideras under 2024. Programmet för deltagande och bedömning (PDB) för projektet är framlagt enligt 63 § i MarkBybbL från den 7 Maj 2024 vid stadens anslagstavla (Grankullavägen 10), byggnadsstillsynen och staden webbplats www.grankulla.fi.

Eventuella åsikter om PDB ska lämnas skriftligen eller per e-post till byggnadstillsynen senast 8.4.2024. Postadress: Grankulla stad, Registratorskontor/Byggnadstillsyn, PB 52, 02701 GRANKULLA; e-post: registratur@grankulla.fi, besöksadress: Stadshuset, Grankullavägen 10.

Programmet för deltagande och bedömning (PDB) för projektet och mer info hittar du här.

Denna delgivning har publicerats 7.3.2024.

Närmare upplysningar ges av ledande byggnadsinspektör Sirkka Lamberg, tfn (09) 505 6211 (telefontid tisdagar och torsdagar kl. 9.30-11.00), e-post: fornamn.efternamn@kauniainen.fi

Grankulla 7.3.2024
Byggnadsutskottet