Besöksadress

Byggnadstillsynen finns på stadshusets andra våning.
Besöksadressen är Grankullavägen 10, 02700 Grankulla.
Kundbetjäningen är öppen må–fr kl. 8.30–15.30. Kom överens om besök på förhand.

Handläggning av lov och tillstånd
Övervakning under byggarbetet
Kundbetjäning
Byggnadstillsynens arkiv
Ledningstjänst
Avgifter som tas ut för bygglov och -övervakning i Grankulla

Handläggning av lov och tillstånd
Ledande byggnadsinspektör
Sirkka Lamberg
sirkka.lamberg@kauniainen.fi
050 308 3211
Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.30–11.00

Övervakning under byggarbetet
Byggnadsinspektör
Simo Wuorinen
simo.wuorinen@kauniainen.fi
050 340 9957
Telefontid må–fr kl. 9.30–15.00

Innan man beställer syn bör den ansvariga arbetsledaren försäkra sig om att alla förutsättningar för synen föreligger. Den som inleder byggprojektet eller en representant för denne samt den ansvariga arbetsledaren ska vara närvarande vid synen.

Specialplanerare och specialplaner
Om planerarens kompetens inte har godkänts/behandlats i bygglovsbeslutet, ska planeraren ta kontakt med byggnadstillsynen antingen per e-post eller telefon (simo.wuorinen@grankulla.fi, 050 340 9957). Planeraren kan också välja att lämna ett meddelande via e-tjänsten Lupapiste.fi. Specialplanerna kan lämnas in direkt på Lupapiste om planerarens kompetens har godkänts/behandlats i samband med bygglovsbeslutet

Teknisk rådgivning inom området för värme-, vatten- och husteknik
Flervåningshus med bostäder och offentliga byggnader.

VVS-inspektör
Pasi Tauru
pasi.tauru@kauniainen.fi

Till sidans början

Kundbetjäning
Assistent
Merja Pursiainen
fornamn.efternamn@grankulla.fi
050 411 1707
Lägenhets- och registerutdrag, försändelse av tillståndsbeslut samt fakturering.

Kundbetjäningen är öppen må–fr kl. 8.30–15.30.

Till sidans början

Byggnadstillsynens arkiv

Byggnadstillsynen arkiverar tillståndsbeslut, fastställda huvudritningar och specialplaner, som gäller sådana byggprojekt som kräver tillstånd. Bland specialplanerna ingår t.ex. konstruktionsritningar och ritningar över fastigheternas ventilations-, vatten- och avloppssystem. Byggnadstillsynen arkiverar också andra utredningar som behövs för att konstatera att byggarbetet följer bestämmelserna, t.ex. protokoll för slutbesiktningar.

Tillgången till handlingar varierar enligt fastighet.

Planer för el- och värmesystem förvaras inte i byggnadstillsynens arkiv. Ansvaret för att arkivera elritningar tillhör fastighetens innehavare.

Arkivtjänster och besök i arkivet

Tillståndshandlingar, ritningar och specialplaner kan granskas på plats hos byggnadstillsynen. Besöksadressen är Grankullavägen 10, 02700 Grankulla. Byggnadstillsynens arkiv kan besökas på vardagar kl. 8.30–15.30.
Boka alltid tid på förhand för ett besök. Bokningar per e-post till:
merja.pursiainen (at) kauniainen.fi eller arkistotilaukset.rakennusvalvonta@kauniainen.fi.

Då man gör en beställning från arkivet ska man uppge adressen för den byggnad eller fastighet som lovet gäller, samt information om vilket år bygglov har sökts eller beviljats. Kom ihåg också att uppge vilka bygglovshandlingar du vill ha (till exempel huvudritningar, konstruktionritningar, VVS-ritningar). Observera att bygglovsansökningar och beslut med bilagor som har fattats före 2017 finns endast på papper.

Det går att köpa kopior av arkivmaterial som papperskopior eller som skannade pdf-filer i format max. A3. Större beställningar och ritningar i stort format sänds till en utomstående kopieringstjänst. En avgift tas ut för kopior av arkivmaterial enligt byggnadstillsynens taxa. Det går att få preliminära uppgifter om pris och leveranstid för sådana större arbeten som sänds till en utomstående kopieringstjänst. Kostnaderna faktureras skilt. Faktureringsuppgifterna ska meddelas till arkivet i samband med att man gör en beställning.

Till sidans början

Ledningstjänst

Esbo stads ledningsdatatjänst utreder de underjordiska ledningarnas och rörens läge på tomten. Information kan beställas via Esbo stads e-tjänst eller vid besök i kundbetjäningen hos Esbo stads ledningsdatatjänst kl. 8.00–15.30. E-post: johto.kartoitus@espoo.fi.

Avgifter som tas ut för bygglov och -övervakning i Grankulla

En byggtillsynsavgift bestäms enligt den byggnadstillsynstaxa som är i kraft den dag tillståndsbeslutet fattas eller den dag myndighetsuppgiften utförs. Avgifterna är inte momsbelagda.

Avgifter som tas ut för bygglov och -övervakning

Tidigare byggnadstillsynstaxa ( giltighetstid 1.1.2018-30.6.2022)

Till sidans början

Byggnadsstillsynens kontakt information

Sirkka Lamberg

Ledande byggnadsinspektör
Organisation
Samhällsteknik – Byggnadstillsynen

Merja Pursiainen

Byggnadstillsynens assistent
Organisation
Samhällsteknik – Byggnadstillsynen

Simo Wuorinen

Byggnadsinspektör
Organisation
Samhällsteknik – Byggnadstillsynen

Pasi Tauru

VVS-expert
Organisation
Samhällsteknik – Lokalcentralen