Kaupunkikuvatoimikunta on rakennusvalvonnan asiantuntijaelin ja sen tarkoitus on rakennushankkeiden kaupunkikuvallisen laadun arvioiminen.

Rakennusvaliokunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana monijäsenisenä toimielimenä ja huolehtii kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä.

Kaupunkikuvatoimikunta

Kaupunkikuvatoimikunta on rakennusvalvonnan asiantuntijaelin ja sen tarkoitus on rakennushankkeiden kaupunkikuvallisen laadun arvioiminen.

Hankkeen tultua vireille Lupapisteeseen, rakennusvalvontaviranomainen arvioi mitkä hankkeet viedään kaupunkikuvaan. Kaikki uudiskohteet ja kaupunkikuvaan olennaisesti vaikuttavat rakennusvalvonnan toimialaan kuuluvat hankkeet viedään kaupunkikuvatoimikuntaan lausuttavaksi. Hankkeille voidaan pyytää lausuntoa myös luonnosvaiheessa, näin voidaan tehostaa suunnittelua ja vältytään turhilta muutoksilta pitkälle vietyihin suunnitelmiin.

Kaupunkikuvatoimikunta kokoontuu kerran kuussa ja esityslista esittelymateriaaleineen lähetetään kaupunkikuvatoimikunnan jäsenille edellisen viikon torstaina. Kokouksen pöytäkirja vahvistuu samalla viikolla ja pöytäkirjaotteet siirretään Lupapisteeseen hankkeen osapuolten nähtäväksi.

Hankkeen esittelymateriaali tulee toimittaa sähköpostilla yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen sirkka.lamberg@kauniainen.fi viimeistään viikkoa ennen kaupunkikuvatoimikunnan kokousta. Tiedoston maksimikoko on 5 megatavua (Mt).

Esittelymateriaaliin tulee sisällyttää olennaiset ympäristöön vaikuttavat suunnitelmat, kuten

  • rakennuksen sijainti tontilla
  • rakennuksen korkeusasema suhteessa ympäristöön
  • maastomuokkaukset, esitettynä siten, että naapuritontin korot ovat arvioitavissa
  • säilytettävä puusto ja kasvillisuus, huomio kiinnitettävä erityisesti katunäkymän vehreyteen
  • pihajärjestelyt ja ajoliittymän sijainti; ajoliittymän maksimileveys on 6,5 metriä
  • naapuritonttien rakennusten sijainti, korkeusasema, kattomuoto, julkisivumateriaalit ja värit

Edellä mainittujen suunnitelmien lisäksi kaupunkikuvatoimikunnalle tulee toimittaa erillinen aluejulkisivupiirustus eli ympäristöselvitys, jossa esitetään rakennettava rakennus ja viereisten tonttien rakennukset oikeilla korkeusasemilla. Ympäristöselvitystä voidaan täydentää valokuvilla. Ympäristöselvitys tulee laatia katsekorkeudelta ja riittävän laajalti, jotta se ilmentää tosiasiallista katunäkymää. Kaupunkikuvallisessa arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen millaisen näkymän rakennus tai rakennelma muodostaa ympäristöönsä nähden.

Sivun alkuun

Rakennusvaliokunta

Rakennusvaliokunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana monijäsenisenä toimielimenä ja huolehtii rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä, kuten rakennuslupien myöntämisestä.

Rakennusvaliokunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuussa heinäkuuta lukuun ottamatta. Valiokunnan kokoukseen toimitettavat esitysmateriaalit tulee toimittaa Kauniaisten rakennusvalvontaan sähköisen Lupapiste.fi -asiointipalvelun kautta viimeistään 1,5 viikkoa ennen kokouspäivää.

Rakennusvaliokunnan kokousten esityslistat

Voit tutustua rakennusvaliokunnan kokousten esityslistoihin Toimielimet-sivulla, jonne pääset Esityslistat ja pöytäkirjat 1.1.2021 alkaen -linkin kautta.

Rakennusvalvonnan myöntämien lupien julkipano

Rakennusvaliokunnan myöntämät luvat julkipannaan pian kokouksen jälkeen. Julkipanolista ovat nähtävissä Rakennusvalvonnan sivuilla Ajankohtaista osiossa sekä kaupungin sivuilla Kuulutukset osiossa. Rakennusvalvonnan Ajakohtaista osio löytyy sivun alaosasta.

Sivun alkuun