Medborgarbudgetering kan aktivera kommuninvånarna och främja deras intresse för gemensamma angelägenheter i kommunen, och budgeten kan också styra skattemedel till sådant som upplevs som viktigt. Det finns ingen given modell för medborgarbudgeten, utan deltagande budgetering kan tillämpas på ett flertal olika sätt. Konceptet kan anpassas enligt kommunens förhållanden.

Kole ry vann medborgarbudgetröstningen

Det vinnande förslaget i årets röstning om merbordgarbudgeten är Fortsatt understöd till Kole ry -förslaget. Kole ry (Kauniaisten omaehtoisen liikkumisen edistäjät ry) har som mål att uppmuntra invånarna i Grankulla att röra på sig självmant. 

I röstningen gavs sammanlagt över 300 röster. Förslaget om fortsatt understöd till Kole ry fick 33,2 % av alla rösterna. Näst mest röster fick förslaget om att aktivera centrumområdet med evenemang, t.ex. utomhuskonsert för hela familjen, tävlingar, temafestival mm. (19,2 %). På tredje plats kom förslaget Uteidrottsredskap till slalombackens nedre avsats (17,9 %) och övriga förslag fick 2-13 procent av rösterna var.

Kole ry ordnar aktivt bland annat vinteraktiviteter vid Gallträsk.

Grankulla stad har detta år reserverat 15 000 euro för medborgarbudgetering. Staden samlade via nätet in invånarnas förslag för vad pengarna kunde användas på. Förra året valdes förslaget att stöda Kole ry, och tidigare år har pengarna använts för roddbåtar till Gallträsk och motionsanläggningar till centralsportplanen.

Omröstningen tog slut 18.3

Idéomgången i medborgarbudgeteringen gav närmare 40 fina idéer för hur pengarna kunde användas. Stadens ledningsgrupp valde de 7 alternativ som nu kommer till omröstning.

Förslagen är:

  1. Uteidrottsredskap till slalombackens nedre avsats
  2. Fortsatt understöd till Kole r.y.
  3. Cykelställ i närheten av centralidrottsplanen och simhallen
  4. Miljökonstverk
  5. Rusta upp daghemsgårdar
  6. Förbättra trivseln på simhallens uteområde
  7. Aktivera centrumområdet med evenemang, t.ex. utomhuskonsert för hela familjen, tävlingar, temafestival mm.

Omröstningen pågår t.o.m. 18.3.2022

Medborgarbudgeten 2022

Grankulla stad har reserverat 15 000 euro för medborgarbudgetering i år. Med summan är det meningen att göra en investering som kan skapa glädje i flera år. Ungdomar har föreslagits som målgrupp för investeringen, men alla förslag är lika välkomna.

Medborgarbudgetering innebär en kombination av ekonomi och demokrati. Invånarna tas med i planeringen och besluten om hur kommunens ekonomiska resurser används.

Tidigare år har pengarna använts för roddbåtar till Gallträsk, motionsanläggningar till centralsportplanen och stöd för Kole ry.

Kontakta oss