Medborgarbudgetering kan aktivera kommuninvånarna och främja deras intresse för gemensamma angelägenheter i kommunen, och budgeten kan också styra skattemedel till sådant som upplevs som viktigt. Medborgarbudgetering innebär en kombination av ekonomi och demokrati. Invånarna tas med i planeringen och besluten om hur kommunens ekonomiska resurser används.

Det finns ingen given modell för medborgarbudgeten, utan deltagande budgetering kan tillämpas på ett flertal olika sätt. Konceptet kan anpassas enligt kommunens förhållanden.

Medborgarbudgeten 2023

Grankulla stad har reserverat totalt 15 000 euro för medborgarbudgeten i år. Av denna summa har staden reserverat 10 000 euro för ungdomsfullmäktige, eftersom vi vill stöda ungdomars delaktighet.

Resterande 5 000 euro är med i medborgarbudgetens publikomröstning. Förslagsomgången i medborgarbudgeteringen var i början av mars och den gav många fina förslag för hur anslaget på 5000 euro kunde användas.

Stadens ledningsgrupp ut 5 förslag som går vidare till finalomröstning. Du kan rösta fram till 16.4.

Rösta på din favorit:

– Fler redskap för utomhusgym
– Fler cykelställningar vid sportplanen/simhallen
– Leksaker som får användas fritt i lekparkerna
– Fler offentliga laddningsstationer för eldrivna fordon
– Mat och underhåll för de ukrainska flyktingarna via Grani Närhjälp r.f.

Klicka här och rösta >


Medborgarbudgeten 2022

Det vinnande förslaget i omröstningen år 2022 var Fortsatt understöd till Kole ry -förslaget. Kole ry (Kauniaisten omaehtoisen liikkumisen edistäjät ry) har som mål att uppmuntra invånarna i Grankulla att röra på sig självmant. 

I omröstningen fick vi sammanlagt in över 300 röster. Förslaget om fortsatt understöd till Kole ry fick 33,2 % av alla rösterna. Näst mest röster fick förslaget om att aktivera centrumområdet med evenemang, t.ex. utomhuskonsert för hela familjen, tävlingar, temafestival mm. (19,2 %). På tredje plats kom förslaget Uteidrottsredskap till slalombackens nedre avsats (17,9 %) och övriga förslag fick 2-13 procent av rösterna var.

Kontakta oss