Medborgarbudgetering är ännu ett rätt nytt begrepp i Finland, men en del kommuner har redan infört olika former på prov. Internationellt sett tillämpas medborgarbudget redan i rätt omfattande utsträckning och erfarenheterna är positiva.

Medborgarbudgeten kan aktivera kommuninvånarna och främja deras intresse för gemensamma angelägenheter i kommunen, och budgeten kan också styra skattemedel till sådant som upplevs som viktigt. Det finns ingen given modell för medborgarbudgeten, utan deltagande budgetering kan tillämpas på ett flertal olika sätt. Konceptet kan anpassas enligt kommunens förhållanden.

Kole r.y. vann medborgarbudgetomröstningen 2021

I vårens medborgabudgetering vann Kole r.y. Föreningen har som mål att uppmuntra invånarna i Grankulla att röra på sig självmant.

Kole samlade hela 34,5% av rösterna (totalt 420). Andra plats i omröstningen gick till förslagett att Liva upp torget i Grankulla (28,1%) och tredje plats gick till förslaget Utegym i Thurmansparken (24,5%). De övriga understöddes av 10% eller färre i omröstningen.

Kontakta oss