Medborgarbudgetering kan aktivera kommuninvånarna och främja deras intresse för gemensamma angelägenheter i kommunen.

Medborgarbudgetering är ett sätt att inkludera invånarna i diskussioner, planering och beslutsfattande som gäller gemensamma skattemedel. Invånarna får tycka till och besluta om hur ekonomiska resurser ska användas.  

Medborgarbudgeten 2024

Hela 23 förslag inlämnades till staden för hur pengarna i medborgarbudgeteringen ska användas i år. Stadens ledningsgrupp har nu valt fem förslag för omröstningsrundan. Förslagen finns nedan. I år är anslaget för medborgarbudgeteringen 15 000 euro.

Röstningen har börjat och du kan rösta senast 28.4. Resultatet av omröstningen läggs ut på stadens webbplats den 6.5 och i Kaunis Grani 9.5.

Medborgarbudgeten 2023

År 2023 var summan också 15 000 euro men då gavs 10 000 euro till ungdomsfullmäktige för idéer och 5 000 euro till allmänna förslag. Ungdomsfullmäktige ville använda pengarna till att planera och förverkliga en allaktivitetsplan för ungdomsgårdens och skolans gårdsplan. Invånarna ville hjälpa ukrainska flyktingar i Grankulla genom att kanalisera pengarna via Grani Närhjälp rf.  

Nästan 300 personer röstade i omröstningen. Förslaget om mat och underhåll för de ukrainska flyktningarna via Grani Närhjälp r.f fick 40 % av alla rösterna. På andra plats kom förslaget om fler redskap för utomhusgym (33 %) och på tredje plats förslaget om leksaker som får användas fritt i lekparkerna (12 %).

Tidigare års vinnarförslag:

  • 2019: Roddbåtar till Gallträsk
  • 2020: Uteidrottsredskap till Centralidrottslanen
  • 2021: Stöd till Kole ry.
  • 2022: Stöd till Kole ry.
  • 2023: Mat och underhåll till de ukrainska flyktningar via Grani Närhjälp r.f.
    Ungdomsfullmäktige: planera och förverkliga allaktivitetsplan

Kontakta oss

Pilvi Kalliomaa

Specialsakkunnig i förvaltning
Organisation
Stadskansliet