Medborgarbudgetering kan aktivera kommuninvånarna och främja deras intresse för gemensamma angelägenheter i kommunen.

Medborgarbudgetering är ett sätt att inkludera invånarna i diskussioner, planering och beslutsfattande som gäller gemensamma skattemedel. Invånarna får tycka till och besluta om hur ekonomiska resurser ska användas.  

Medborgarbudgeten 2024

Vinnaren i årets medborgarbudgetering är förslaget 6 000 euro till Grani Närhjälp r.f. som tilläggsfinansiering för fotograferingsprojektet ”Mun toinen puoli” som riktar sig till ungdomar, som fick 26 % av rösterna. I omröstningsfasen hade det meddelats att om det här förslaget vinner, kommer överskottet att ges till det förslag som kom på andra plats i omröstningen. På andra plats kom förslaget Plantering av träd på lämpliga ställen, som fick 24,5 % av rösterna. 

Grankulla stad hade budgeterat 15 000 euro för medborgarbudgeteringen i år. Summan delas enligt följande: 

  • 6 000 euro Till Grani Närhjälp r.f. som tilläggsfinansiering för fotograferingsprojektet ”Mun toinen puoli” som riktar sig till ungdomar 
  • 9 000 euro Plantering av träd på lämpliga ställen 

Medborgarbudgeten 2023

År 2023 var summan också 15 000 euro men då gavs 10 000 euro till ungdomsfullmäktige för idéer och 5 000 euro till allmänna förslag. Ungdomsfullmäktige ville använda pengarna till att planera och förverkliga en allaktivitetsplan för ungdomsgårdens och skolans gårdsplan. Invånarna ville hjälpa ukrainska flyktingar i Grankulla genom att kanalisera pengarna via Grani Närhjälp rf.  

Tidigare års vinnarförslag:

  • 2019: Roddbåtar till Gallträsk
  • 2020: Uteidrottsredskap till Centralidrottslanen
  • 2021: Stöd till Kole ry.
  • 2022: Stöd till Kole ry.
  • 2023: Mat och underhåll till de ukrainska flyktningar via Grani Närhjälp r.f. (5 000 euro)
    Ungdomsfullmäktige: planera och förverkliga allaktivitetsplan (10 000 euro)

Kontakta oss

Pilvi Kalliomaa

Specialsakkunnig i förvaltning
Organisation
Stadskansliet