Kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunta
Rakennusvaliokunta
Ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta
Tarkastusvaliokunta
Yhdyskuntavaliokunta

Henkilöstöjaosto
Kaupunkikuvatoimikunta
Keskusvaalilautakunta

Kulttuurivaliokunta, liikuntavaliokunta ja nuorisovaliokunta on lakkautettu 1.8.2021. Niiden vanhat pöytäkirjat ovat edelleen Kauniaisten pöytäkirjojen verkkosivuilla.

Pöytäkirjat 1.1.2021 – 31.7.2021
Pöytäkirjat 1.6.2015 – 31.12.2020 (HUOM! Lautakuntien pöytäkirjat 1.6.2015 – 30.6.2017 ovat erikseen linkitetyn sivun lopussa)

Vaikuttamistoimielimet

Nuorisovaltuusto
Vanhusneuvosto
Vammaisneuvosto

Kauniaisten kaupungin toimielimet (pdf)