Nuorisovaltuusto on 13–20-vuotiaiden Kauniaislaisten nuorten oma vaikuttajaryhmä. Toimivasta nuorisovaltuustosta on suuri etu nuorille kuntalaisille. Vaikuttajaryhmän tehtävänä on seurata kunnallista päätöksentekoa ja tarkkailla, että nuoria oikeasti kuullaan nuoria koskevissa asioissa. Vaikuttajaryhmä voi järjestää myös erilaisia tapahtumia, juuri sellaisia kuin itse haluaa. Ryhmän toiminta onkin kiinni pitkälti ryhmän jäsenten omista toiveista ja haluista, eli toiminnan sisältöihin pystyy vaikuttamaan täysin.

Nuorisvaltuuston kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Nuorisovaltuusto voi nimetä yhden edustajansa valtuustoon, yhdyskuntavaliokuntaan, rakennusvaliokuntaan, opetus- ja varhaiskasvatusvaliokuntiin ja hyvinvointivaliokuntaan. Valituilla edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus näiden toimielinten kokouksissa lukuun ottamatta silloin kun käsiteltäviin asioihin tai asiakirjoihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja.

Pöytäkirjat

Nuorisovaltuusto 2021–2023

Puheenjohtaja
Tove Klockars

Varapuheenjohtaja
Mikael Niemelä

Eskil Ehnholm
Ava Lindfors
Jenna Meri
Eva Sundberg
Robi Vasko
Albin Antas

Hyvinvointivaliokunnan edustaja
Minna Korpela, Kok.
(Patrick Nysten, RKP)

Nuorisovaltuuston ohjaaja
Etsivä nuorisotyöntekijä Jens Almark
puh. 050 523 0695
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi