Nuorisovaltuusto on 13–20-vuotiaiden Kauniaislaisten nuorten oma vaikuttajaryhmä. Toimivasta nuorisovaltuustosta on suuri etu nuorille kuntalaisille. Vaikuttajaryhmän tehtävänä on seurata kunnallista päätöksentekoa ja tarkkailla, että nuoria oikeasti kuullaan nuoria koskevissa asioissa. Vaikuttajaryhmä voi järjestää myös erilaisia tapahtumia, juuri sellaisia kuin itse haluaa. Ryhmän toiminta onkin kiinni pitkälti ryhmän jäsenten omista toiveista ja haluista, eli toiminnan sisältöihin pystyy vaikuttamaan täysin.

Nuorisvaltuuston kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Nuorisovaltuusto voi nimetä yhden edustajansa valtuustoon, yhdyskuntavaliokuntaan, rakennusvaliokuntaan, opetus- ja varhaiskasvatusvaliokuntiin ja hyvinvointivaliokuntaan. Valituilla edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus näiden toimielinten kokouksissa lukuun ottamatta silloin kun käsiteltäviin asioihin tai asiakirjoihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja.

Pöytäkirjat

Nuorisovaltuusto 2024–2025

Puheenjohtaja
Freja Ehnholm

Varapuheenjohtaja
Iiris Vihonen

Sabina Blom
William Hale
Erin Härkönen
Linda Kaijansinkko
Eva Sundberg
Robi Vasko

Hyvinvointivaliokunnan edustaja
Risto Palojoki, Kok.
(Minna Aitola, SDP)

Nuorisovaltuuston ohjaaja
Etsivä nuorisotyöntekijä Jens Almark
puh. 050 523 0695
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi