Byggnadsutskottet
Finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik
Revisionsutskottet
Samhällstekniska utskottet
Social- och hälsovårdsutskottet (upphört 1.1.2023)
Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik
Välfärdsutskottet (tidigare kultur- och fritidsutskottet)

Personalsektionen
Stadsbildskommittén
Centralvalnämnden

Idrottsutskottet, kulturutskottet och ungdomsutskottet har upphört 1.8.2021. Deras gamla protokoll finns fortfarande på Grankullas webbplats för protokoll.

Protokoll 1.1.2021 – 31.7.2021
Protokoll 1.6.2015 – 31.12.2020 (OBS! Nämndernas protokoll 1.6.2015 – 30.6.2017 är skilt i slutet på den länkade sidan)

Organ för deltagande och påverkan

Ungdomsfullmäktige
Äldrerådet
Handikapprådet

Grankulla stads förtroendeorgan (pdf)