Samhällstekniska utskottet beslutar bl.a. om förvärv och överlåtelse av tomtdelar och allmänna områden samt byggnader och anläggningar som behövs för genomförande av en detaljplan. Utskottet ansvarar för förvaltning och skötsel av stadens markegendom och byggnader, samt fungerar som arrendegivare/hyresvärd för de områden, byggnader och lägenheter som staden arrenderar/hyr ut.

Dessutom är utskottet bl.a. stadens miljövårdsmyndighet och svarar för de uppgifter som enligt naturvårdslagen och lagen om friluftsliv ankommer på staden.

Samhällstekniska utskottet har nio ledamöter med personliga ersättare. Direktören för samhällstekniken är föredragande i utskottet.

Föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistor och protokoll från och med 1.1.2021

Protokoll 1.7.2017 – 31.12.2020

Protokoll 1.6.2015 – 30.6.2017 (Samhällstekniska nämnden)

Mötestidtabell hösten 2023

(tisdagar kl. 18.00 ifall inte annat anges)

15.8
5.9
26.9
24.10
14.11
12.12
……….
16.1.2024

Uppdaterad 10.5.2023

Översikt av organens mötestidtabeller (pdf)

Samhällstekniska utskottet 2023–2025

(personlig ersättare inom parentes)

Ordförande
Konsta Saarela, SFP
(Martin Uunila, SFP)

Vice ordförande
Virva Wahlstedt, Saml
(Tuula Lehmuskoski, Saml)

Bo-Christer Björk, SFP
(Tom Karlemo, SFP)

Gunilla Löfstedt-Söderholm, SFP
(Christel Lamberg-Allardt, SFP)

Patrik Limnell, SFP
(Veronica Fellman, SFP)

Pauli Tuohioja, KD
(Hanna-Riikka Myllymäki, Saml)

Binga Tupamäki, Saml
(Lasse Laurikainen, Saml)

Jarkko Huttunen, Sannf
(Juha Nurminen, Sannf)

Lulu Waselius, Gröna
(Vesa Helkkula, Gröna)

Stadsstyrelsens representant
Tapani Ala-Reinikka, Saml

Ungdomsfullmäktiges representant
Albin Antas
(Robi Vasko)

Föredragande
direktör för samhällstekniken Marianna Harju
tfn 050 304 1234

Sekreterare
ekonomi- och förvaltningsassistent Leena Porvali
tfn 050 382 9233

Personernas e-postadresser är enligt modellen fornamn.efternamn@grankulla.fi (gäller inte ungdomsfullmäktiges representant)