Stadsstyrelsen har sju ledamöter. Styrelsen ansvarar för stadens förvaltning och ekonomi, bereder de ärenden som behandlas av fullmäktige samt bevakar stadens intressen. Styrelsen sammanträder 1–2 gånger i månaden.

Föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistor och protokoll från och med 1.1.2021

Protokoll 1.6.2015 – 31.12.2020

Mötestidtabell hösten 2022

(måndagar kl. 18.30 ifall inte annat anges)

15.8
5.9
3.10
24.10 (kl. 17.00)
31.10 (kl. 17.00)
21.11
12.12

Uppdaterad 25.10.2022

Stadsstyrelsens sammanträden är inte offentliga

Mötestidtabell våren 2023

(måndagar kl. 18.30 ifall inte annat anges)

16.1
6.2
27.2
13.3
27.3
17.4
8.5
29.5
12.6
……….
14.8

Uppdaterad 25.10.2022

Stadsstyrelsens sammanträden är inte offentliga

Stadsstyrelsen 2021–2023

(personlig ersättare inom parentes)

Ordförande
Veronica Rehn-Kivi, SFP
(Camilla Sederholm, SFP)

Vice ordförande
Lauri Ant-Wuorinen, Saml
(Minna Korpela, Saml)

Johan Johansson, SFP
(Patrik Limnell, SFP)

Fredrik Waselius, SFP
(Susanna Westermarck, SFP)

Suvi Kiesiläinen, Gröna
(Juha Pesonen, Gröna)

Tiina Rintamäki-Ovaska, Saml
(Sami Villa, Saml)

Mikko J. Salminen, Saml
(Satu Mollgren, Saml)

Föredragande
stadsdirektör Christoffer Masar
tfn 050 411 0163

Sekreterare
tf förvaltningsdirektör Lilian Andergård-Stenstrand
tfn 050 411 0202

Personernas e-postadresser är enligt modellen fornamn.efternamn@grankulla.fi