Stadsstyrelsen har sju ledamöter. Styrelsen ansvarar för stadens förvaltning och ekonomi, bereder de ärenden som behandlas av fullmäktige samt bevakar stadens intressen. Styrelsen sammanträder 1–2 gånger i månaden.

Föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistor och protokoll från och med 1.1.2021

Protokoll 1.6.2015 – 31.12.2020

Mötestidtabell

(måndagar kl. 18.00 ifall inte annat anges)

2024
15.1
29.1
26.2
11.3
25.3
15.4
6.5
27.5 (kl. 17.30)
10.6 (kl. 17.00)
……….
12.8
2.9
30.9
21.10
28.10
18.11
9.12

2025
13.1
27.1
24.2
10.3
24.3
7.4
5.5
26.5
16.6

Uppdaterad 20.5.2024

Stadsstyrelsens sammanträden är inte offentliga

Översikt av organens mötestidtabeller (pdf)

Stadsstyrelsen 2023–2025

(personlig ersättare inom parentes)

Ordförande
Veronica Rehn-Kivi, SFP
(Camilla Sederholm, SFP)

Vice ordförande
Lauri Ant-Wuorinen, Saml
(Virva Wahlstedt, Saml)

Johan Johansson, SFP
(Patrik Limnell, SFP)

Fredrik Waselius, SFP
(Patrick Nysten, SFP)

Suvi Kiesiläinen, Gröna
(Saana Nuutinen, Gröna)

Tiina Rintamäki-Ovaska, Saml
(Sami Villa, Saml)

Mikko J. Salminen, Saml
(Satu Mollgren, Saml)

Föredragande
stadsdirektör Christoffer Masar
tfn 050 411 0163

Sekreterare
förvaltningsdirektör Hanna Ormio
tfn 040 637 3683

Personernas e-postadresser är enligt modellen fornamn.efternamn@grankulla.fi