Revisionsutskottet och revisorn svarar för den externa kontrollen i enlighet med kommunallagen och förvaltningsstadgan.

Revisionsutskottet har fem ledamöter med personliga ersättare. Ordförande är föredragande i utskottet.

Föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistor och protokoll från och med 1.1.2021

Protokoll 1.7.2017 – 31.12.2020

Protokoll 1.6.2015 – 30.6.2017 (Revisionsnämnden)

Mötestidtabell

(torsdagar kl. 17.00 ifall inte annat anges)

2024 (våren)
18.1
5.3 (tisdag)
4.4
25.4
21.5 (tisdag)
28.5 (tisdag)
……….
19.9
17.10
14.11
10.12 (tisdag)

Uppdaterad 2.5.2024

Översikt av organens mötestidtabeller (pdf)

Revisionsutskottet 2021–2025

(personlig ersättare inom parentes)

Ordförande
Tuula Lehmuskoski Saml
(Sari Mutka, Saml)

Vice ordförande
Stefan Stenberg, SFP
(Marina Nygård, SFP)

Veronica Fellman, SFP
(John Bergman, SFP)

Margit Peltovirta, Gröna
(Vesa Helkkula, Gröna)

Tapani Jääskeläinen, SDP
(Kari Virkkula, SDP)

Föredragande
utskottets ordförande Tuula Lehmuskoski

Sekreterare
revisor Outi Koskinen
fornamn.efternamn@kpmg.fi

Personernas e-postadresser är enligt modellen fornamn.efternamn@grankulla.fi