Revisionsutskottet och revisorn svarar för den externa kontrollen i enlighet med kommunallagen och förvaltningsstadgan.

Revisionsutskottet har fem ledamöter med personliga ersättare. Ordförande är föredragande i utskottet.

Mötestidtabell våren 2022

(torsdagar kl. 17.30 ifall inte annat anges)

19.1 (onsdag)
17.2
3.3
22.3 (tisdag)
7.4 (inhiberats)
21.4
5.5
12.5
17.5. (tisdag kl. 17.00)
25.5 (onsdag kl. 17.00)

Uppdaterad 13.5.2022

Föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistor och protokoll från och med 1.1.2021

Protokoll 1.7.2017 – 31.12.2020

Protokoll 1.6.2015 – 30.6.2017 (Revisionsnämnden)

Revisionsutskottet 2021–2025

(personlig ersättare inom parentes)

Ordförande
Tuula Lehmuskoski Saml
(Sari Mutka, Saml)

Vice ordförande
Stefan Stenberg, SFP
(Marina Nygård, SFP)

Veronica Fellman, SFP
(John Bergman, SFP)

Margit Peltovirta, Gröna
(Vesa Helkkula, Gröna)

Erkki Karimaa, SDP
(Tapani Jääskeläinen, SDP)

Föredragande
utskottets ordförande Tuula Lehmuskoski

Sekreterare
revisor Outi Koskinen
fornamn.efternamn@kpmg.fi

Personernas e-postadresser är enligt modellen fornamn.efternamn@grankulla.fi