Social- och hälsovårdsutskottet fungerar som ett sådant kollegialt organ inom sin sektor som avses i lagstiftningen och utövar den beslutanderätt som i lagstiftningen bestämts för detta organ. Utskottet fungerar också som ett lagstadgat organ med ansvar för det förebyggande rusmedelsarbetet.

Utskottet beslutar inom sin sektor om grunderna för beviljande av prövningsbaserade tjänster och förmåner. Därtill beslutar utskottet om val av hyresgäster till hyresbostäder som staden äger eller förvaltar med undantag av tjänstebostäder.

Social- och hälsovårdsutskottet har nio ledamöter med personliga ersättare. Social- och hälsovårdsdirektören är föredragande i utskottet.

Föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistor och protokoll från och med 1.1.2021

Protokoll 1.7.2017 – 31.12.2020

Protokoll 1.6.2015 – 30.6.2017 (Social- och hälsovårdsnämnden)

Mötestidtabell våren 2022

(onsdagar kl. 18.00 ifall inte annat anges)

26.1
16.2
9.3
13.4
11.5
8.6

Uppdaterad 16.12.2021

Mötestidtabell hösten 2022

(onsdagar kl. 18.00 ifall inte annat anges)

14.9
12.10
9.11
14.12

Uppdaterad 14.6.2022

Social- och hälsovårdsutskottet 2021–2022

(personlig ersättare inom parentes)

Ordförande
Ritva Häyrinen-Immonen, Saml
(Tuula Lehmuskoski, Saml)

Vice ordförande
Lulu Waselius, Gröna
(Peter Kanerva, Gröna)

Christel Lamberg-Allardt, SFP
(Anna Lena Karlsson-Finne, SFP)

Patik Limnell, SFP
(Kjell Nyberg, SFP)

Harriet Franics-Enholm, SFP
(Jens Tegengren, SFP)

Pia-Lisa Sundell, SFP
(Pia Rinne, SFP)

Heikki Kurkela, Saml
(Lasse Laurikainen, Saml)

Olavi Filppula, Saml
(Mustafa Orhan, Saml)

Petri Lehtinen, Sannf
(Maria Bremer, Sannf)

Stadsstyrelsens representant
Stefan Stenberg, SFP

Ungdomsfullmäktiges representant
Jenna Meri
(Albin Antas)

Föredragande
social- och hälsovårdsdirektör Ulla Tikkanen
tfn 050 355 3246

Sekreterare
tillförordnad ekonomi- och förvaltningsdirektör Pekka Suhonen
tfn 050 383 4260

Personernas e-postadresser är enligt modellen fornamn.efternamn@grankulla.fi (gäller inte ungdomsfullmäktiges representant)