Sosiaali- ja terveysvaliokunta toimii toimialansa lainsäädännön tarkoittamana monijäsenisenä toimielimenä sekä käyttää tälle toimielimelle lainsäädännössä säädettyä ratkaisuvaltaa. Lisäksi valiokunta toimii lakisääteisen ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavana toimielimenä.

Valiokunta päättää omalla toimialallaan annettavien harkinnanvaraisten palvelujen ja etuuksien myöntämisperusteista. Lisäksi valiokunta päättää kaupungin omistamien tai hallinnoimien vuokra-asuntojen asukasvalinnoista lukuun ottamatta työsuhdeasukasvalintoja.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on yhdeksän jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valiokunnan esittelijänä toimii sosiaali- ja terveysjohtaja.

Kokousaikataulu kevät 2021

21.1. klo 18.00
17.2. klo 18.00
9.3. klo 18.00
24.3. klo 18.00
14.4. klo 18.00
9.6. klo 18.00

Päivitetty 6.5.2021

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat 1.1.2021 alkaen

Pöytäkirjat 1.7.2017 – 31.12.2020

Pöytäkirjat 1.6.2015 – 30.6.2017 (Sosiaali- ja terveyslautakunta)

Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2019–2021

(henkilökohtainen varajäsen suluissa)

Puheenjohtaja
Heikki Kurkela, Kok.
(Pekka Oksanen, Kok.)

Varapuheenjohtaja
Patrik Limnell, RKP
(Jan Mäkiö, RKP)

Anna Lena Karlsson-Finne, RKP
(Monica Heikel-Nyberg, RKP)

Agneta Selroos, RKP
(Marina Almark, RKP)

Jukka Louhija, RKP
(Jens Tegengren, RKP)

Binga Tupamäki, Kok.
(Ulla Laitinen, Kok.)

Olavi Filppula, Kok.
(Pauli Tuohioja, KD)

Oili Sivula, Vihr.
(Margit Peltovirta, Vihr.)

Petri Lehtinen, PS
(Matti Soirinsuo, PS)

Kaupunginhallituksen edustaja
Stefan Stenberg, RKP

Nuorisovaltuuston edustaja
Jenna Meri
(Michaela Virkkunen)

Esittelijä
sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen
puh. 050 355 3246

Sihteeri
talous- ja hallintopäällikkö Pilvi Kalliomaa
puh. 050 383 4260

Henkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@kauniainen.fi