Sosiaali- ja terveysvaliokunta toimii toimialansa lainsäädännön tarkoittamana monijäsenisenä toimielimenä sekä käyttää tälle toimielimelle lainsäädännössä säädettyä ratkaisuvaltaa. Lisäksi valiokunta toimii lakisääteisen ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavana toimielimenä.

Valiokunta päättää omalla toimialallaan annettavien harkinnanvaraisten palvelujen ja etuuksien myöntämisperusteista. Lisäksi valiokunta päättää kaupungin omistamien tai hallinnoimien vuokra-asuntojen asukasvalinnoista lukuun ottamatta työsuhdeasukasvalintoja.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on yhdeksän jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valiokunnan esittelijänä toimii sosiaali- ja terveysjohtaja.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat 1.1.2021 alkaen

Pöytäkirjat 1.7.2017 – 31.12.2020

Pöytäkirjat 1.6.2015 – 30.6.2017 (Sosiaali- ja terveyslautakunta)

Kokousaikataulu syksy 2022

(keskiviikkoisin klo 18.00 ellei toisin mainita)

14.9.
12.10.
9.11.
14.12.

Päivitetty 14.6.2022

Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2021–2022

(henkilökohtainen varajäsen suluissa)

Puheenjohtaja
Ritva Häyrinen-Immonen, Kok.
(Tuula Lehmuskoski, Kok.)

Varapuheenjohtaja
Lulu Waselius, Vihr.
(Peter Kanerva, Vihr.)

Christel Lamberg-Allardt, RKP
(Anna Lena Karlsson-Finne, RKP)

Patrik Limnell, RKP
(Kjell Nyberg, RKP)

Harriet Francis-Enholm, RKP
(Jens Tegengren, RKP)

Pia-Lisa Sundell, RKP
(Pia Rinne, RKP)

Heikki Kurkela, Kok.
(Lasse Laurikainen, Kok.)

Olavi Filppula, Kok.
(Mustafa Orhan, Kok.)

Petri Lehtinen, PS
(Maria Bremer, PS)

Kaupunginhallituksen edustaja
Stefan Stenberg, RKP

Nuorisovaltuuston edustaja
Jenna Meri
(Albin Antas)

Esittelijä
sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen
puh. 050 355 3246

Sihteeri
viransijainen talous- ja hallintopäällikkö Pekka Suhonen
puh. 050 383 4260

Henkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@kauniainen.fi (ei koske nuorisovaltuuston edustajaa)