Stadsstyrelsens personalsektion har till uppgift att ha hand om de centraliserade personalfrågor som åligger staden i egenskap av arbetsgivare samt att utveckla och leda stadens personalpolitik.

Personalsektionen har tre ledamöter och lika många personliga ersättare, som stadsstyrelsen väljer bland sina ledamöter och ersättare för sin mandatperiod. Stadsdirektören är permanent sakkunnig i sektionen. Personaldirektören är föredragande i personalsektionen.

Föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistor och protokoll från och med 1.1.2021

Protokoll 1.6.2015 – 31.12.2020

Mötestidtabell våren 2023

(måndagar kl. 8.00 ifall inte annat anges)

26.1 (torsdag)
27.3.

Uppdaterad 13.3.2023

Personalsektionen 2021–2023

(personlig ersättare inom parentes)

Ordförande
Lauri Ant-Wuorinen, Saml
(Mikko J. Salminen, Saml)

Vice ordförande
Johan Johansson, SFP
(Veronica Rehn-Kivi, SFP)

Suvi Kiesiläinen, Vihr.
(Susanna Westermarck, SFP)

Föredragande/Sekreterare
personaldirektör Maari Valli
tfn 040 670 8856

Personernas e-postadresser är enligt modellen fornamn.efternamn@grankulla.fi