Äldrerådet följer med beslutsprocessen i kommunalförvaltningen ur de äldres synvinkel och befrämjar de äldres möjligheter att delta och påverka. Äldrerådet kan komma med motioner, förslag och framställningar och ge stadens myndigheter utlåtanden i frågor som gäller de äldre.

Stadsstyrelsen fattar beslut om sammansättningen och tillsättandet av äldrerådet samt dess
verksamhetsförutsättningar.

Av äldrerådets medlemmar är 5 representanter för de äldre. Senior- och pensionärsföreningarna i Grankulla utser fyra av representanterna och den femte representerar de övriga seniorerna. Rådets övriga medlemmar är stadens representanter och förtroendevalda från samhällstekniska sektorn och välfärdstjänsterna. Varje medlem i äldrerådet har en personlig ersättare.

Föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistor och protokoll från och med 1.5.2024

Protokoll 1.1.2021 – 30.4.2024

Mötestidtabell

(onsdagar kl. 14.00 ifall inte annat anges)

2024 hösten
14.8
18.9
16.10
13.11

Uppdaterad 24.5.2024

Översikt av organens mötestidtabeller (pdf)

Äldrerådet 2024–2025

(personlig ersättare inom parentes)

Ordförande
Torolf Hedlund, Grankulla svenska pensionärer rf
(Siv Kindstedt,Grankulla svenska pensionärer rf. )

Vice ordförande
Pekka Särkkä, Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry
(Raili Pirttimäki,Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry )

Heli Lähdesmäki, Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry
(Marketta Koivisto, Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry)

Benita Sundström, Grankulla svenska pensionärer rf
(Fredrika Forsskåhl, Grankulla svenska pensionärer rf)

Ingrid Ojaluoma, (Pirjo Kuusiniemi), Medlem och suppleant som inte tillhör äldre- och pensionärsföreningarna

Representant för samhällstekniska utskottet
Gunilla Löfstedt-Söderholm, SFP
(Hanna-Riikka Myllymäki, SFP)

Representanter för välfärdsutskottet
Ritva Häyrinen-Immonen, Saml, Virva Wahlstedt, SFP
(Harri Fagerlund, Saml, och Minna Aitola, SFP)

Tjänsteinnehavarmedlem/Sekreterare
tillfälliga välfärdskoordinator Laura Salomaa
tfn 040 194 8508
(bildningssektorns planerare Maija Tiainen, tfn 050 566 8800)

Representanternas för utskottena, tjänsteinnehavarmedlemmens och sekreterarens e-postadresser är enligt modellen fornamn.efternamn@grankulla.fi

Verksamhetsstadga för älderådet

Verksamhetsstadga för äldrerådet (pdf)

Material

Neuvostojen kokouskäytännöt – PP-esitys 15.5.2024 (på finska) (pdf)