Äldrerådet följer med beslutsprocessen i kommunalförvaltningen ur de äldres synvinkel och befrämjar de äldres möjligheter att delta och påverka. Äldrerådet kan komma med motioner, förslag och framställningar och ge stadens myndigheter utlåtanden i frågor som gäller de äldre.

Stadsstyrelsen fattar beslut om sammansättningen och tillsättandet av äldrerådet samt dess
verksamhetsförutsättningar.

Äldrerådet består av 10 medlemmar, av vilka 5 är representanter för de äldre. Senior- och pensionärsföreningarna i Grankulla utser fyra av representanterna och den femte representerar de övriga seniorerna. Rådets fem övriga medlemmar är stadens representanter och förtroendevalda från social- och hälsovården, samhällstekniska sektorn samt kultur- och fritidssektorn. Varje medlem i äldrerådet har en personlig ersättare.

Protokoll (endast på finska)

Äldrerådet 2021–2023

(personlig ersättare inom parentes)

Ordförande
Marketta Koivisto, Kauniaisten suomalaiset seniorit ry
(Raili Pirttimäki, Kauniaisten suomalaiset seniorit ry)

Vice ordförande
Torolf Hedlund, Grankulla svenska pensionärer rf
(Marianne Svartbäck, Grankulla svenska pensionärer rf)

Heli Lähdesmäki, Kauniaisten suomalaiset seniorit ry
(Alpo Tonteri, Kauniaisten suomalaiset seniorit ry)

Benita Sundström, Grankulla svenska pensionärer rf
(Christina Markelin, Grankulla svenska pensionärer rf)

Ingrid Ojaluoma
(Erkki Ylitalo)

Representant för social- och hälsovårdsutskottet
Patrik Limnell, SFP)
(Christel Lamberg-Allardt, SFP)

Representant för samhällstekniska utskottet
Gunilla Löfstedt-Söderholm, SFP
(Virva Wahlstedt, Saml)

Representanter för kultur- och fritidsutskottet
Minna Aitola, SDP, och Patrick Nysten, SFP
(Harri Fagerlund, Saml, och Minna Korpela, Saml,)

Tjänsteinnehavarmedlem
äldreomsorgschef Anna-Maija Liedenpohja
tfn 050 594 1549

Sekreterare
chef för servicecentret Villa Breda Marianne Ekholm
tfn 050 301 7457

Representanternas för utskottena, tjänsteinnehavarmedlemmens och sekreterarens e-postadresser är enligt modellen fornamn.efternamn@grankulla.fi