Äldrerådet följer med beslutsprocessen i kommunalförvaltningen ur de äldres synvinkel och befrämjar de äldres möjligheter att delta och påverka. Äldrerådet kan komma med motioner, förslag och framställningar och ge stadens myndigheter utlåtanden i frågor som gäller de äldre.

Stadsstyrelsen fattar beslut om sammansättningen och tillsättandet av äldrerådet samt dess
verksamhetsförutsättningar.

Av äldrerådets medlemmar är 5 representanter för de äldre. Senior- och pensionärsföreningarna i Grankulla utser fyra av representanterna och den femte representerar de övriga seniorerna. Rådets övriga medlemmar är stadens representanter och förtroendevalda från samhällstekniska sektorn och välfärdstjänsterna. Varje medlem i äldrerådet har en personlig ersättare.

Protokoll

Äldrerådet 2021–2023

(personlig ersättare inom parentes)

Ordförande
Marketta Koivisto, Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry
(Raili Pirttimäki, Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry)

Vice ordförande
Torolf Hedlund, Grankulla svenska pensionärer rf
(Marianne Svartbäck, Grankulla svenska pensionärer rf)

Heli Lähdesmäki, Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry
(Alpo Tonteri, Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry)

Benita Sundström, Grankulla svenska pensionärer rf
(Christina Markelin, Grankulla svenska pensionärer rf)

Ingrid Ojaluoma
(Erkki Ylitalo)

Representant för social- och hälsovårdsutskottet (t.o.m. 31.12.2022)
Patrik Limnell, SFP
(Christel Lamberg-Allardt, SFP)

Representant för samhällstekniska utskottet
Gunilla Löfstedt-Söderholm, SFP
(Virva Wahlstedt, Saml)

Representanter för välfärdsutskottet
Minna Aitola, SDP, och Ritva Häyrinen-Immonen, Saml
(Harri Fagerlund, Saml, och Patrick Nysten, SFP)

Tjänsteinnehavarmedlem/Sekreterare
välfärdskoordinator Taru Ikäheimonen
tfn 040 663 5431
(bildningssektorns planerare Maija Tiainen, tfn 050 566 8800)

Representanternas för utskottena, tjänsteinnehavarmedlemmens och sekreterarens e-postadresser är enligt modellen fornamn.efternamn@grankulla.fi