Vanhusneuvosto seuraa kaupungin kunnallishallinnon päätöksentekoa vanhusten kannalta sekä edistää vanhusten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Vanhusneuvosto voi tehdä aloitteita, ehdotuksia ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille vanhuksia koskevissa asioissa.

Vanhusneuvoston kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Vanhusneuvoston jäsenistä viisi on vanhusten edustajia. Kauniaisten eläkeläisjärjestöt nimeävät neljä vanhusten edustajaa ja viides jäsen edustaa muita ikäihmisiä. Neuvoston muut jäsenet ovat kaupungin edustajia ja yhdyskuntatoimen ja hyvinvointipalveluiden luottamushenkilöitä. Kaikille vanhusneuvoston jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat 1.5.2024 alkaen

Pöytäkirjat 1.1.2021 – 30.4.2024

Kokousaikataulu

(keskiviikkoisin klo 14.00 ellei toisin mainita)

2024 syksy
14.8.
18.9.
16.10.
13.11.

Päivitetty 24.5.2024

Yhteenveto toimielinten kokousaikatauluista (pdf)

Vanhusneuvosto 2024–2025

(henkilökohtainen varajäsen suluissa)

Puheenjohtaja
Torolf Hedlund, Grankulla svenska pensionärer rf
(Siv Kindstedt, Grankulla svenska pensionärer rf )

Varapuheenjohtaja
Pekka Särkkä, Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry
(Raili Pirttimäki,Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry )

Heli Lähdesmäki, Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry
(Marketta Koivisto, Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry)

Benita Sundström, Grankulla svenska pensionärer rf
(Fredrika Forsskåhl, Grankulla svenska pensionärer rf)

Ingrid Ojaluoma, Vanhus- ja eläkeläisyhdistyksiin kuulumaton jäsen ja varajäsen
(Pirjo Kuusniemi)

Yhdyskuntavaliokunnan edustaja
Gunilla Löfstedt-Söderholm, RKP
(Hanna-Riikka Myllymäki, Kok.)

Hyvinvointivaliokunnan edustajat
Ritva Häyrinen-Immonen, Kok., ja Virva Wahlstedt, Kok.
(Harri Fagerlund, Kok., ja Minna Aitola-Helkkula, SDP)

Viranhaltijajäsen/Sihteeri
va. hyvinvointikoordinaattori Laura Salomaa
puh. 040 194 8508
(sivistystoimen suunnitteljia Maija Tiainen, puh. 050 566 8800)

Valiokuntien edustajien, viranhaltijajäsenen ja sihteerin sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Vanhusneuvoston toimintasääntö

Vanhusneuvoston toimintasääntö (pdf)

Aineistot

Neuvostojen kokouskäytännöt – PP-esitys 15.5.2024 (pdf)