Vanhusneuvosto seuraa kaupungin kunnallishallinnon päätöksentekoa vanhusten kannalta sekä edistää vanhusten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Vanhusneuvosto voi tehdä aloitteita, ehdotuksia ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille vanhuksia koskevissa asioissa.

Vanhusneuvoston kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Vanhusneuvoston jäsenistä viisi on vanhusten edustajia. Kauniaisten eläkeläisjärjestöt nimeävät neljä vanhusten edustajaa ja viides jäsen edustaa muita ikäihmisiä. Neuvoston muut jäsenet ovat kaupungin edustajia ja yhdyskuntatoimen ja hyvinvointipalveluiden luottamushenkilöitä. Kaikille vanhusneuvoston jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

Pöytäkirjat

Vanhusneuvosto 2021–2023

(henkilökohtainen varajäsen suluissa)

Puheenjohtaja
Marketta Koivisto, Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry
(Raili Pirttimäki, Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry)

Varapuheenjohtaja
Torolf Hedlund, Grankulla svenska pensionärer rf
(Marianne Svartbäck, Grankulla svenska pensionärer rf)

Heli Lähdesmäki, Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry
(Alpo Tonteri, Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry)

Benita Sundström, Grankulla svenska pensionärer rf
(Christina Markelin, Grankulla svenska pensionärer rf)

Ingrid Ojaluoma
(Erkki Ylitalo)

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan edustaja (31.12.2022 asti)
Patrik Limnell, RKP
(Christel Lamberg-Allardt, RKP)

Yhdyskuntavaliokunnan edustaja
Gunilla Löfstedt-Söderholm, RKP
(Virva Wahlstedt, Kok.)

Hyvinvointivaliokunnan edustajat
Minna Aitola, SDP, ja Minna Korpela, Kok.
(Harri Fagerlund, Kok., ja Patrick Nysten, RKP)

Viranhaltijajäsen
Valitaan myöhemmin

Sihteeri
hyvinvointikoordinaattori Taru Ikäheimonen
puh. 040 663 5431

Valiokuntien edustajien, viranhaltijajäsenen ja sihteerin sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@kauniainen.fi