Vanhusneuvosto seuraa kaupungin kunnallishallinnon päätöksentekoa vanhusten kannalta sekä edistää vanhusten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Vanhusneuvosto voi tehdä aloitteita, ehdotuksia ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille vanhuksia koskevissa asioissa.

Vanhusneuvoston kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Vanhusneuvostossa on yhteensä 10 jäsentä, joista viisi on vanhusten edustajia. Kauniaisten eläkeläisjärjestöt nimeävät neljä vanhusten edustajaa ja viides jäsen edustaa muita ikäihmisiä. Neuvoston viisi muuta jäsentä ovat kaupungin edustajia ja sosiaali- ja terveystoimen, yhdyskuntatoimen, liikuntatoimen ja kulttuuritoimen luottamushenkilöitä. Kaikille vanhusneuvoston jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

Pöytäkirjat

Vanhusneuvosto 2019–2021

(henkilökohtainen varajäsen suluissa)

Puheenjohtaja
Peter Forsström, Grankulla svenska pensionärer rf
(Magnus Öhman, Grankulla svenska pensionärer rf)

Varapuheenjohtaja
Marketta Koivisto, Kauniaisten suomalaiset seniorit ry
(Raili Pirttimäki, Kauniaisten suomalaiset seniorit ry)

Arto Kivisaari, Kauniaisten suomalaiset seniorit ry
(Alpo Tonteri, Kauniaisten suomalaiset seniorit ry)

Marianne Svartbäck, Grankulla svenska pensionärer rf
(Anita Meinander, Grankulla svenska pensionärer rf)

Erkki Ylitalo
(Ingrid Ojaluoma)

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan edustaja
Patrik Limnell, RKP)
(Pauli Tuohioja, KD)

Liikuntavaliokunnan edustaja
Patrick Nysten, RKP
(Ann-Charlotte Schalin, RKP)

Kulttuurivaliokunnan edustaja
Pekka Oksanen, Kok.
(Matti Kivinen, Kok.)

Yhdyskuntavaliokunnan edustaja
Tapani Jääskeläinen, SDP
(Virva Wahlstedt, Kok.)

Viranhaltijajäsen
vanhuspalvelupäällikkö Anna-Maija Liedenpohja

Sihteeri
Villa Bredan palvelukeskuksen esimies Marianne Ekholm
puh. 050 301 7457

Valiokuntien edustajien, viranhaltijajäsenen ja sihteerin sähköpostiosoitteet ovat mudossa etunimi.sukunimi@kauniainen.fi