Vanhusneuvosto seuraa kaupungin kunnallishallinnon päätöksentekoa vanhusten kannalta sekä edistää vanhusten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Vanhusneuvosto voi tehdä aloitteita, ehdotuksia ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille vanhuksia koskevissa asioissa.

Vanhusneuvoston kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Vanhusneuvostossa on yhteensä 10 jäsentä, joista viisi on vanhusten edustajia. Kauniaisten eläkeläisjärjestöt nimeävät neljä vanhusten edustajaa ja viides jäsen edustaa muita ikäihmisiä. Neuvoston viisi muuta jäsentä ovat kaupungin edustajia ja sosiaali- ja terveystoimen, yhdyskuntatoimen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen luottamushenkilöitä. Kaikille vanhusneuvoston jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

Pöytäkirjat

Pöytäkirjat

Kokousaikataulu kevät 2022

(tiistaisin klo 16.00 ellei toisin mainita)

1.2.
15.3.
3.5.
14.6.

Päivitetty 15.12.2021

Vanhusneuvosto 2021–2023

(henkilökohtainen varajäsen suluissa)

Puheenjohtaja
Marketta Koivisto, Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry
(Raili Pirttimäki, Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry)

Varapuheenjohtaja
Torolf Hedlund, Grankulla svenska pensionärer rf
(Marianne Svartbäck, Grankulla svenska pensionärer rf)

Heli Lähdesmäki, Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry
(Alpo Tonteri, Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry)

Benita Sundström, Grankulla svenska pensionärer rf
(Christina Markelin, Grankulla svenska pensionärer rf)

Ingrid Ojaluoma
(Erkki Ylitalo)

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan edustaja
Patrik Limnell, RKP
(Christel Lamberg-Allardt, RKP)

Yhdyskuntavaliokunnan edustaja
Gunilla Löfstedt-Söderholm, RKP
(Virva Wahlstedt, Kok.)

Kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunnan edustajat
Minna Aitola, SDP, ja Minna Korpela, Kok.
(Harri Fagerlund, Kok., ja Patrick Nysten, RKP)

Viranhaltijajäsen
vanhuspalvelupäällikkö Anna-Maija Liedenpohja
puh. 050 594 1549

Sihteeri
Villa Bredan palvelukeskuksen esimies Marianne Ekholm
puh. 050 301 7457

Valiokuntien edustajien, viranhaltijajäsenen ja sihteerin sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@kauniainen.fi