Stadsstyrelsen tillsätter en stadsbildskommitté, som arbetar som rådgivande beredningsorgan för byggnadsutskottet.

Stadsbildskommittén har tre förtroendevalda medlemmar med personliga ersättare. De ordinarie medlemmarna ska vara förtrogna med byggbranschen, och åtminstone en av dem ska ha arkitektutbildning och en ska vara ledamot i byggnadsutskottet. Till stadsbildskommitténs möten kallas direktören för samhällstekniken som sakkunnig och vid behov andra sakkunniga.

Mötestidtabell

(tisdagar kl. 8.00 ifall inte annat anges)

2024
23.1
13.2 (inhiberats)
5.3 (inhiberats)
8.4 (måndag)
7.5
3.6 (måndag)
……….
13.8
10.9
8.10
5.11
3.12

Uppdaterad 13.5.2024

Stadsbildskommittén 2023–2025

(personlig ersättare inom parentes)

Ordförande
Gunilla Löfstedt-Söderholm, SFP
(Camilla Sederholm, SFP)

Vice ordförande
Pauli Tuohioja, KD
(Pekka Oksanen, Saml)

Mervi Savolainen, Gröna, obunden
(Veronica Rehn-Kivi, SFP)

Föredragande/Sekreterare
ledande byggnadsinspektör Sirkka Lamberg
tfn 050 308 3211

Personernas e-postadresser är enligt modellen fornamn.efternamn@grankulla.fi