Stadsstyrelsen tillsätter en stadsbildskommitté, som arbetar som rådgivande beredningsorgan för byggnadsutskottet.

Stadsbildskommittén har tre förtroendevalda medlemmar med personliga ersättare. De ordinarie medlemmarna ska vara förtrogna med byggbranschen, och åtminstone en av dem ska ha arkitektutbildning och en ska vara ledamot i byggnadsutskottet. Till stadsbildskommitténs möten kallas direktören för samhällstekniken som sakkunnig och vid behov andra sakkunniga.

Mötestidtabell våren 2023

(tisdagar kl. 8.00 ifall inte annat anges)

17.1
6.2 (måndag)
7.3
11.4 (inhiberats)
17.5 (onsdag)
6.6
……….
15.8

Uppdaterad 28.4.2023

Stadsbildskommittén 2021–2023

(personlig ersättare inom parentes)

Ordförande
Gunilla Löfstedt-Söderholm, SFP
(Camilla Sederholm, SFP)

Vice ordförande
Sami Villa, Saml
(Pekka Oksanen, Saml)

Mervi Savolainen, Gröna, obunden
(Veronica Rehn-Kivi, SFP)

Föredragande/Sekreterare
ledande byggnadsinspektör Sirkka Lamberg
tfn 050 308 3211

Personernas e-postadresser är enligt modellen fornamn.efternamn@grankulla.fi