Till den svenska utbildningen hör Granhultsskolan (åk 1–6), Hagelstamska skolan (åk 7–9) och Gymnasiet Grankulla samskola samt elevvården. Småbarnspedagogiken består av dagvård, förskoleundervisning, öppen familjeverksamhet, hemvårdsstöd och stöd för privat vård samt servicesedel.

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik har nio ledamöter med personliga ersättare. Esbo stad har rätt att välja en sakkunnigledamot, som har yttranderätt i utskottet, och en personlig ersättare för denna. Bildningsdirektören är föredragande i utskottet.

Föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistor och protokoll från och med 1.1.2021

Protokoll 1.7.2017 – 31.12.2020

Protokoll 1.6.2015 – 30.6.2017 (Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran)

Mötestidtabell våren 2023

(onsdagar kl. 17.00 ifall inte annat anges)

18.1
15.2
2.3 (torsdag)
12.4
31.5

Uppdaterad 15.5.2023

Mötestidtabell hösten 2023

(onsdagar kl. 17.00 ifall inte annat anges)

23.8
27.9
1.11
29.11

Uppdaterad 8.12.2022

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik 2021–2023

(personlig ersättare inom parentes)

Ordförande
Nina Colliander-Nyman, SFP
(Casimir Mangs, SFP)

Vice ordförande
Susanna Westermarck, SFP
(Miivi Selin-Patel, SFP)

Johanna Hammarberg, SFP
(Pia Santaharju, SFP)

Dahham Bahaeddin, SFP
(Patrik Smulter, SFP)

Viktor Grandell, SFP
(John Bergman, SFP)

Emilia Lassenius, SFP
(Sofia Stolt, SFP)

Jens Tegengren, SFP
(Jon Tallberg, SFP)

Vesa Helkkula, Gröna
(Jenny Langenskiöld, Gröna)

Virva Wahlstedt, Saml
(Tiina-Maria Sandelius, Saml)

Stadsstyrelsens representant
Johan Johansson, SFP

Ungdomsfullmäktiges representant
Eva Sundberg
(Eskil Ehnholm)

Esbo stads representant
Axel Hagelstam, SFP
(Jenny Fredrikson, SFP)

Föredragande
bildningsdirektör Mikael Flemmich
tfn 040 733 0264

Sekreterare
förvaltningsassistent Monica Smeds
tfn 040 626 7670

Personernas e-postadresser är enligt modellen fornamn.efternamn@grankulla.fi (gäller inte ungdomsfullmäktiges representant)