Till den finska utbildningen hör Mäntymäen koulu (åk 1–6), Kasavuoren koulu (åk 7–9) och det finska gymnasiet samt elevvården. Småbarnspedagogiken består av dagvård, förskoleundervisning, öppen familjeverksamhet, hemvårdsstöd och stöd för privat vård samt servicesedel.

Finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik har nio ledamöter med personliga ersättare. Esbo stad har rätt att välja en sakkunnigledamot, som har yttranderätt i utskottet, och en personlig ersättare för denna. Bildningsdirektören är föredragande i utskottet.

Föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistor och protokoll från och med 1.1.2021

Protokoll 1.7.2017 – 31.12.2020

Protokoll 1.6.2015 – 30.6.2017 (Finska nämnden för undervisning och småbarnsfostran)

Mötestidtabell

(onsdagar kl. 17.00 ifall inte annat anges)

2024
31.1
6.3
17.4
29.5
21.8
25.9
30.10
4.12

Uppdaterad 28.11.2023

Översikt av organens mötestidtabeller (pdf)

Finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik 2023–2025

(personlig ersättare inom parentes)

Ordförande
Satu Mollgren, Saml
(Ulla Laitinen, Saml)

Vice ordförande
Saana Nuutinen, Gröna
(Lulu Waselius, Gröna)

Petteri Törnberg, Saml
(Risto Palojoki, Saml)

Matti Kauppila, Saml
(Ville Aro, Saml)

Markku Rähmönen, Kok.
(Pauli Tuohioja, KD)

Riina Plosila, Saml (obunden)
(Elena Vainio Saml)

Petri Lehtinen, Sannf
(Matti Soirinsuo, Sannf)

Sonja Ahtiainen, Gröna
(Juha Pesonen, Gröna)

Pia-Lisa Sundell, SFP
(Pia Rinne, SFP)

Stadsstyrelsens representant
Tiina Rintamäki-Ovaska, Saml

Ungdomsfullmäktiges representant
Iiris Vihonen
(Linda Kaijansinkko)

Esbo stads representant
Emma Holsti, Saml
(Maria Kallio, Saml)

Föredragande
bildningsdirektör Mikael Flemmich
tfn 040 733 0264

Sekreterare
förvaltningsassistent Anna Viitanen
tfn 050 524 0912

Personernas e-postadresser är enligt modellen fornamn.efternamn@grankulla.fi (gäller inte ungdomsfullmäktiges representant)