Centralvalnämnden sköter de allmänna förberedelserna inför val i kommunen. Vid kommunalval sköter den dessutom kandidatuppställningen och räknar resultatet.

Den kommunala centralvalnämnden består av en ordförande, en vice ordförande och tre andra medlemmar samt ett behövligt antal ersättare, dock minst fem. Bestämmelser om centralvalnämnden och övriga valorgan finns i vallagen.

Föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistor och protokoll från och med 1.1.2021

Protokoll 1.7.2017 – 31.12.2020

Mötestidtabell Europaparlamentsvalet 2024

10.4 kl. 16 (inhiberats)
5.6 kl. 16
7.6 kl. 19
9.6 kl. 19.30

Uppdaterad 5.4.2024

Centralvalnämnden 2021–2025

Ordförande
Magnus Öhman, SFP

Vice ordförande
Elina Eväsoja, Saml

Anita Antskog-Karstinen, Gröna
Pasi Niskanen, Sannf
Kari Virkkula, SDP

Ersättare i inträdesordning
Ritva Kallio, KD, obunden
Mira Heikkilä, C
Holger von Troil, ÖP
Torolf Hedlund, SFP
Martti Syväniemi, Saml
Eva-Maija Kuosmanen, Gröna
Timo-Pekka Mustakallio, Sannf
Irmeli Virkkula, SDP

Föredragande/Sekreterare
stadsjurist Lena Filipsson-Korento
tfn 050 354 0121

Personernas e-postadresser är enligt modellen fornamn.efternamn@grankulla.fi